Obținerea finanțării

      Procesul de solicitare a grantului pas cu pas constă în general, în următoarele:

 1. Contactaţi Coordonatorul Naţional SGP.  Ca prim pas, iniţiatorul de proiect trebuie să contacteze Coordonatorul Naţional din ţară pentru a discuta detaliile Strategiei Naţionale a SGP, inclusiv priorităţile stabilite de Comitetul Naţional de Coordonare. CN va pune la dispoziţia iniţiatorului ghidurile şi formularele de aplicare.
 2. Elaborarea conceptului de proiect. Conceptul de proiect este prezentarea preliminara a unei idei de proiect pe care ONG-urile ar vrea s-o dezvolte. Descrierea ideii de proiect nu trebuie sa depaseasca 1-2 pagini. Conceptele pot fi expediate prin email, fax sau posta la Oficiul GEF SGP Moldova. Coordonatorul National va analiza daca conceptul proiectului se potriveste cu cerintele GEF SGP si va informa solicitantul cu privire la recomandarile pentru elaborarea propunerii de proiect. Conceptele de proiect pot fi depuse oricind la oficiul GEF SGP, in limita surselor financiare disponibile. Procesul de revizuire a unui concept de proiect nu va dura mai mult de 20 de zile calendaristice din data cind a fost primit. Etapa elaborarii conceptului de proiect nu este obligatorie.
 3. Elaborarea propunerilor de proiect se realizeaza de aplicant sau partenerii aplicantului in perioada cind a fost anuntat Concursul de selectare a propunerilor de proiecte.
 4. In scopul dezvoltarii capacitatilor pentru scierea propunerilor de proiect competitive SGP Moldova organizeaza sesiuni de instruire pe tematica scrierii propunerilor de proiecte. Monitorizati anunturile si noutatile plasate de GEF SGP in Moldova pentru a depune dosarul de partcipare la sesiune de instruire.
 5. Evaluarea de către Comitetul National de Coordonare (CNC). Propunerile de proiect depuse se înaintează spre examinare CNC. CNC examinează propunerile, acceptându-le, respingându-le sau returnându-le spre perfecţionare. Coordonatorul National va comunica decizia CNC asupra proiectelor în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de către toţi membrii CNC.
  În cazul aprobării condiţionate a propunerii de proiect de către CNC, solicitantul este obligat să reflecte aceste condiţii într-un interval de timp definit de CN, dar numai mult de 2 săptămâni după primirea informaţiilor privind decizia CNC.
 6. Implementarea proiectelor. Solicitanţii de grant vor semna acorduri de finanţare cu PNUD Moldova din numele SGP. Grantul de regulă, se rambursează în 3 tranşe: prima tranşă pentru iniţierea proiectului, a II-a tranşă după prezentarea raportului intermediar şi ultima tranşă după finisarea proiectului şi prezentarea rapoartelor finale. CN participă activ la supravegherea  implementării proiectelor, precum şi la monitorizare şi evaluarea acestora.

 

 

 

     Pentru perioada de implementare Septembrie 2020 - Iulie 2021 programul planifică direcționarea fondurilor în sumă de 250 000 USD din OP7 în următoarele domenii tematice:

 • Co-beneficii de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;
 • Coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale;
 • Conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;
 • Promovarea solutiilor urbane durabile;
 • Adaptarea bazată pe comunitate.

CO-FINANȚAREA PROIECTELOR

     Pentru a se demonstra susţinerea proiectului pe plan local şi durabilitatea rezultatelor, proiectul trebuie să asigure o cofinanţare, la un nivel de cel puţin 50% din costurile totale ale proiectului. Cofinanţarea se poate face în numerar şi în natură (contribuţii proprii ale organizaţiei care solicită finanţarea şi/sau organizaţii partenere, alţi donatori, primării, sectorul privat etc.). Din totalul cofinanţării, se recomandă ca cca 50% să fie în numerar şi cca 50% în natură. 

     În căutarea cofinanțării pentru proiectul Dvs. puteți utiliza următoarele surse de informații:

Notă: Contactați primaria localității în care planificați să implementați proiectul pentru o potențială cofinanțare.