Ameliorarea terenurilor degradate din localitatea Vărzărești, r. Nisporeni prin plantări de păduri cu valoare adăugată sporită

Caracteristici

Regiunea:

s.Vărzărești, raionul Nisporeni

Beneficiar:

AO Lumina Renașterii Omului - „LuRenOm”

Domeniu tematic principal:

Conservarea peisajului

Perioada:

2021.02.07 - 2022.08.06

Suma grantului:

26 271 $

Statut:

În desfășurare

Teritoriul comunei Varzărești, r. Nisporeni are o bonitate de 41 de puncte, cu soluri care se caracterizează printr-un nivel foarte scăzut de fertilitate. Procesele de eroziune sunt dezvoltate pe o suprafată de peste 300 ha, sînt prezente alunecări de teren și râpe cu o adâncime de până la 10 metri. Totalul solurilor erodate (spălate) de pe teritoriul Varzărești reprezintă 40%, iar solurile slab erodate – 21%. Prin urmare, nu putem să ne așteptăm la producții agricole bune pe aceste terenuri, iar siguranța alimentară și nivelul de trai al populației depind de aceasta. Pentru a preveni degradarea în continuare a ecosistemelor și a solurilor, este necesar să se refacă peisajele cu vegetație naturală și plantări forestiere.
De asemenea, sînt necesare noi modele alternative de silvicultură, luând în considerare noile condiții ale schimbărilor climatice. Pe lângă speciile locale sunt binevenite și specii noi, care vor fi rezistente la clima prevăzută în 40-50 de ani. Pentru a preveni, introducerea plantelor invazive, acestea din urmă, trebuie strict coordonate cu Instituțiile specializate din domeniu: Grădina Botanică, ICAS. Practicile de împădurire existente necesită diversificare pentru a crea modele mai atractive de gestionare a pădurilor și refacerea peisajului, atragerea de resurse noi în activitatea de reabilitare ecologică a localităților. Organizația noastră a formulat și propus concepele de Plantări Forestiere cu valoare adăugată sporită (VAS) pe terenuri degradate, Model de colaborare cu Primăriile, Pădurea Corporativă și alte modalități de agregare a resurselor locale în activități de reîmpădurire.
Proiectul propus se va desfășura pe terenurile de protecție acvatică a izvoarelor si cursului superior al r. Lăpușna, aflate în gestiunea Primăriei c. Vărzărești, r. Nisporeni. Comunitatea țintă implicată sînt locuitorii c. Vărzărești, r. Nisporeni. Alți beneficiari direcți ai proiectului: proprietarii de plantații multianuale din avalul terenurilor degradate selectate pentru crearea plantațiilor silvice, apicultorii din satele adiacente, populația din bazinul hidrografic al r. Lăpușna, comunitățile animale și vegetale, inclusiv speciile ocrotite și incluse în Cartea Roșie.
Activitățile propuse în cadrul proiectului constituie acțiuni eligibile prioritare în Strategia de Țară a GEF SGP încadrîndu-se în Inițiativa strategică 1: Conservarea bazată pe comunitate a ecosistemelor și speciilor amenințate. Activitățile proiectului sînt menite să extindă peisajele silvice și să contribuie la reconstrucția ecologică a terenurilor erodate și supuse alunecărilor din comuna Vărzărești, r. Nisporeni, să contribuie la protecția bazinului hidrografic al r. Lăpușna prin sporirea debitului izvoarelor rîului și la conservarea biodiversității în cursul superior al r. Lăpușna.

Lucrările planificate de plantare a pădurilor cu VAS constituie o soluție alternativă pentru asigurarea durabilității pentru terenurile degradate împădurite și cointeresarea populației locale de a susține și a se implica în lucrările de plantare și de protecție a arborilor plantați prin evitarea pășunatului în aceste zone. Adițional, pădurile VAS oferă un șir de avantaje prin: diversificarea venitului sătenilor; protecția și îngrijirea copacilor chiar de locuitori; rezistență Sporită la schimbarea climei și bază suplimentară pentru dezvoltarea biodiversității pe toate lanțurile: flora, amfibieni, pești, păsări, animale. Plantarea speciilor mielifere va contribui la dezvoltarea apiculturii și entomo-faunei în zona adiacentă, iar în consecință va aduce beneficii plantațiilor pomicole din vecinătate prin numărul sporit de polenizatori.