Comunitate de mediu consolidată - o societate mai responsabilă

Caracteristici

Regiunea:

tot teritoriul RM

Beneficiar:

AO Asociatia Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Moldova

Domeniu tematic principal:

Adaptarea bazată pe comunitate

Perioada:

2021.02.11 - 2023.10.10

Suma grantului:

49960 $

Statut:

În desfășurare

Plantarea copacilor, colectarea separată a deșeurilor, utilizarea chimicalelor în agricultură, arderea vegetației, ape uzate din sectorul casnic etc. - Republica Moldova se confruntă cu un șir imens de probleme de mediu în care este nevoie de atitudinea și implicarea comunității. Există o acută nevoie de informare a populației, de o cultură ecologică a societății, iar un rol important în acest aspect îl au organizațiile neguvernamentale și activiștii de mediu.
În Republica Moldova activează un număr semnificativ de organizații și activiști/activiste de mediu, majoritatea lucrează cu populația, o instruiesc și o implică în diverse acțiuni de mediu, în funcție de domeniul specific de activitate. Însă aceste acțiuni se întâmplă în mod separat, în funcție de organizația implicată, domeniul de activitate și zona de acoperire, de capacitățile acesteia de comunicare etc. Multe aspecte de mediu, în interacțiunea cu societatea, sunt acoperite disproporționat sau chiar deloc.
Pentru a crea o cultură ecologică, pentru a schimba comportamentul oamenilor în relația cu mediul înconjurător, este nevoie de eforturi consolidate ale unei comunități de mediu.
Proiectul „Comunitate de mediu consolidată - o societate mai responsabilă” se referă la subiectul adaptării bazate pe comunitate și constă în sprijinirea consolidării comunității de mediu din Republica Moldova, precum și sprijinirea unei comunicări eficiente a acesteia cu publicul larg.
În acest sens, AJMTEM intenționează să organizeze activități pe mai multe niveluri - în interiorul comunității; dinspre comunitate spre publicul larg; din exterior, spre comunitate, prin intermediul următoarelor acțiuni:
1. Festivalul anual Ziua Mondială a Mediului, un eveniment masiv, Open Air și online, cu o prezență a peste 5000 oameni, cu un program divers (expoziții, ateliere, iarmaroc eco, zonă chill și de jocuri, program artistic etc.) în care membrii comunității participă cu expoziții, ateliere și diverse activități pentru interacțiunea cu publicul. Team-building-uri tematice pentru lideri din comunitatea de mediu, inclusiv, grantiștii GEF SGP Moldova și jurnaliștii de mediu, în care să aibă posibilitatea să se cunoască între ei, să creeze legături, să discute problemele comunității și să identifice împreună soluții, să pună bazele colaborărilor ulterioare etc.
2. Team-building-uri tematice pentru lideri din comunitatea de mediu, inclusiv, grantiștii SGP Moldova, în care să aibă posibilitatea să se cunoască între ei, să creeze legături, să discute problemele comunității și să identifice împreună soluții, să pună bazele colaborărilor ulterioare etc.
3. Instruiri în PR, comunicare pentru organizații de mediu din Republica Moldova, pentru a dezvolta abilități profesionale de informare, promovare, implicarea publicului în activități de mediu etc.
4. AJMTEM intenționează să creeze un landing page pe www.ecopresa.md - o bază de date pentru jurnaliști, membri ai comunității, dar și pentru orice altă entitate interesată despre comunitate. Platforma o să prezinte în blocuri tematice comunitatea de mediu din Republica Moldova. Mai mult, acest instrument este necesar inclusiv pentru o identificare vizuală a comunității, un contur al imaginii de ansamblu a comunității de mediu.