Creșterea capacităților locale pentru dezvoltarea durabilă bazată pe valorificarea resurselor naturale în destinațiile turistice majore din Moldova

Caracteristici

Regiunea:

Republica Moldova

Beneficiar:

AO Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova (ADTM)

Domeniu tematic principal:

Dezvoltarea Capacitatilor

Perioada:

2016.09.27 - 2018.01.31

Suma grantului:

20 179 $

Statut:

Finalizat

Descărcați PDF

     În Moldova sunt zone bogate cu resurse naturale atractive pentru populaţia locală, vizitatori și turişti, dar există o serie de deficiente cronice, cum ar fi: (i) lipsa unei viziuni comune pentru valorificarea non-degradantă a resurselor biodiversităţii, peisajului şi valorilor unice locale (cultura, istorie, tradiţii), care reduc mult din coieziune dintre APL şi alţi actori locali de dezvoltare, prtecum și asocierea antreprenorilor; (ii) e necesară cunoaşterea mai multor practici non-agricole pentru sporirea bunăstării comunităţilor locale; (iii) e insuficientă valorificarea oportunităţilor în ariile naturale protejate din destinaţiile turistice consacrate; (iv) sunt capacităţi locale reduse pentru participarea în proiecte de protejarea şi valorificarea intelegentă a resurselor mediului natural, cum ar fi eco/agro-turismul. Şi drept consecinţă constatăm o slaba valorificare a resurselor biodiversităţii pentru obţinerea unor profituri locale, care ar diversifica agricultura. Totodată tuismul ecologic şi rural (cu variante agro şi vinicole) este perceput de oamenii de aici drept o bună alternativă de dezvoltare durabilă locală. Iar proiectul îşi propune sporirea coieziunii dintre actorii comunităţilor locale şi combinarea efectelor pozitive ale 2 proiecte (1 cu finanţare din Asistența Poloneză contractat şi 1 GEF SGP prezent) în realizarea măsurilor comune în zone eco-turistice recunoscute, conectate la trasee eco-turistice naţionale.

     Astfel în paralel se vor realiza cu sinergie și consecutivitate acțiuni ale 2 proiecte reflectate în acțiunile comune și în linii dedicate de Buget, respectiv:

 • Componenta Verde (din fondul GEF SGP prezent)
 • Componenta de clusterizare agroturistică (Asistența Poloneză contractată de ADTM).

Scopul proiectului: Sporirea şi îmbunătăţirea capacităţilor comunităţilor locale pentru păstrarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului natural în destinaţiile turistice majore din Moldova

Obiectivele proiectului:

OS1: Angajarea comunităţilor locale în procese participative pentru a implementa acţiuni de valorificare non-degradantă a mediului

OS2: Creşterea şi consolidarea capacităţii societăţii civile de a spori bunăstarea în comunităţile locale din activităţi non-agricole bazate pe resursele locale

OS3: Promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre stakeholderii locali în asocierea pentru un turism durabil în destinațiile majore din Moldova

Totodată va fi atins și un obiectiv transversal: Cooperarea cu alte proiecte, co-finanţarea acţiunilor comune, transferul de experienţă între 2 proiecte pentru 3 destinaţii eco-turistice

Grupurile ţintă:

 • Populaţia din 3 destinaţii eco-turistice (cca. 33 mii oameni)
 • Autorităţile publice locale din 3 destinaţii eco-turistice (cca 15)
 • ONG-uri locale şi naţionale din 3 destinaţii eco-turistice (cca 15)
 • 60 Cursanți din 3 destinaţii eco-turistice
 • Vizitatorii şi turiştii din 3 destinaţii eco-turistice (cca 50 mii pers)
 • Antreprenori, gazdele şi gestionarii resurselor naturale şi culturale, inclusiv femei şi tineri

Aria/zona de implementare a proiectului:

 • 3 Zone turistice majore cu arii naturale protejate, site-uri de protecţie internaţională Ramsar
 • Localităţi din destinaţii eco-turistice consacrate asociate prin parteneriate/clustere agroturistice.

Acestea vor fi selectate prin concurs național din 22 destinații turistice majore din Republica Moldova.

Proiectul dat e relevant pentru mai multe domenii prioritare ale GEF și reflectă necesitățile Strategiei Programului de Țară al SGP al GEF. Proiectul scoate în evidență necesitățile comunităților implicate precum și ale stakeholderilor implicați din zone turistice cu arii protejate. La fel acesta va include comunitățile marginalizate, sărace și vulnerabile, în special din mediul rural. Pentru etapa operațională 6 a GEF SGP proiectul dat țintește dezvoltarea următoarelor domenii: (i) - conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate; (ii) agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei.

La fel proiectul va ținti următoarele obiective specifice ale Programului de Dezvoltare a Capacităților:

 1. Îmbunătățirea gradului de conștientizare și înțelegere despre Programul de Granturi Mici al GEF;
 2. Schimbul de experiență între ONG-uri/OSC-uri ce activează pentru abordarea problemelor globale de mediu;
 3. Promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre părțile interesate, precum, ONG-uri/OSC-uri, organizațiile finanțatoare internaționale, autoritățile publice centrale și locale, comunitățile de business, și comunitățile locale.