Eficientizarea infrastructurii publice în cartierul Ungheni Vale

Caracteristici

Regiunea:

mun. Ungheni

Beneficiar:

AO Centrul Regional de Dezvoltare Durabila

Domeniu tematic principal:

Catalizarea soluțiilor urbane durabile

Perioada:

2021.02.11 - 2022.02.10

Suma grantului:

47 563 $

Statut:

Finalizat

Reieșind din discrepanțele majore existente actualmente în ceea ce privește infrastructura și serviciile publice din cartierul Ungheni Vale: acces redus la canalizare centralizată și securitate scăzută urmare a unui iluminat stradal ineficient, este de o importanță majoră asigurarea condițiilor egale către toți locuitorii municipiului Ungheni. Astfel, scopul proiectului este îmbunătățirea infrastructurii publice a cartierului Ungheni Vale prin asigurarea securității cetățenilor și reducerea factorilor de poluare a mediului.


Obiective specifice:
1. Îmbunătățirea infrastructurii de canalizare din cartierul Ungheni Vale prin extinderea și dezvoltarea serviciului în condiții de siguranță și protecție a sănătății locuitorilor.
2. Perfecționarea sistemului de iluminat stradal asigurând economisirea de energie și reducerea emisiilor de CO2.
3. Creșterea gradului de informare și conștientizare ecologică a populației.

Activități principale:

 • Acțiuni de consolidare a colaborării APL – GIL ”Pyretus”
 • Lucrări de extindere a sistemului centralizat de canalizare
 • Educație ecologică și sensibilizare
 • Lucrări de iluminat public
 • Acțiuni de diseminare a bunelor practici

Rezultate:

 • Consolidarea colaborării dintre Primăria mun. Ungheni și GIL ”Pyretus”;
 • Reducerea poluării și îmbunătățirea calității vieții și a sănătății populației prin extinderea sistemului de canalizare și tratarea apelor uzate conform reglementărilor;
 • Instalarea unui sistem eficient din punct de vedere energetic de iluminare stradală în cartierul
 • Ungheni Vale;
 • Cetățenii dețin informații și sunt conștienți de importanța epurării apelor uzate, măsurile de performanță energetică, a consumului rațional al resurselor naturale.
 • Cunoștințe sporite ale actorilor comunitari relevanți în domeniul energetic cu privire la situația actuală a sectorului.