ReDescoperă Lunca Prutului. Dezvoltare rurală prin turism ecologic în Lunca Prutului

Caracteristici

Regiunea:

Văleni, Cahul

Beneficiar:

AO ECOSCUT

Domeniu tematic principal:

Biodiversitate

Perioada:

2019.02.28 - 2020.07.31

Suma grantului:

49 960 $

Statut:

Finalizat

Scopul acestui proiect este de a revitaliza din punct de vedere economic regiunea Inferioară a Prutului (Lunca Prutului), în special prin promovarea activităților turistice durabile, sensibilizarea cu privire la speciile de păsări protejate locale și stimularea comunității locale de a-și proteja mediul local, pe baza beneficiilor pe care le pot obține din activitatea eco-turismului. Prin aceste eforturi, obiectivul nostru este de a plasa eco-turismul ca o alternativă economică pentru localnici la migrația lor masivă spre țările mai dezvoltate din punct de vedere economic, pentru a crea mai multe locuri de muncă la nivel local și pentru a crește gradul de conștientizare în privința speciilor amenințate de pe teritoriul Prutului inferior Parcul Natural.

            Mai mult decât atât, acest parteneriat între ONG-uri-autoritățile locale, precum și diaspora (profesională și studențească) are ca scop implicarea migranților (în special a tinerilor care studiază în cele mai mari centre universitare  din România, cum ar fi Galați, Brăila sau București) prin crearea grupurilor de interese (ambasadori ai dezvoltării turismului din regiunea Prutului de Jos), care vor reprezenta nucleul dur al oricăror eforturi de dezvoltare ulterioare.

            La nivelul comunității locale, prin impactul direct sau indirect al dezvoltării eco-turismului în regiunea lacului Beleu se urmărește, creșterea conștientizării localnicilor referitor la habitatul natural al Lacului Beleu,  crearea locurilor de munca, îmbunătățirea activităților agenților economici, precum și dezvoltarea infrastructurii printr-o mai mare contribuție la bugetul autoritatilor locale prin taxare directă și indirectă. Scopul este oprirea exodului de forță de muncă în țările europene sau CSI.