Rîurile noastre - provocarea apele transfrontaliere

Caracteristici

Regiunea:

Bazinul rîului Bîc

Beneficiar:

AO Centrul Naţional de Mediu

Domeniu tematic principal:

Conservarea peisajului

Perioada:

2014.05.21 - 2015.05.13

Suma grantului:

48 476 $

Statut:

Finalizat

Descărcați PDF

AO Centrul National de Mediu (CNM) propune să promoveze managementul integrat al resurselor de apă în bazinul afluentului fluviului Nistru - rîul Bîc prin acțiuni de promovare a creșterii debitului de apă în amonte de mun. Chișinău și căutării soluțiilor de stopare a cultivării produselor agricole în aval de mun. Chișinău care sunt irigate din r. Bîc și consumate de întreaga regiune din bazinul r. Bîc. Micșorarea debitului de apă in amonte de Chișinău este constată de toți locuitorii din raioanele Călărași și Strășeni, totodată se regăsește în raportul pe starea mediului în bazinul r. Bîc, elaborat de Centrul Național de Mediu in 2012.