Proiecte

Domeniu:

Comunitate de mediu consolidată - o societate mai responsabilă

Plantarea copacilor, colectarea separată a deșeurilor, utilizarea chimicalelor în agricultură, arderea vegetației, ape uzate din sectorul casnic etc. - Republica Moldova se confruntă cu un șir imens de probleme de mediu în care este nevoie de atitudinea și implicarea comunității. Există o acută nevoie de informare a populației, de o cultură ecologică a societății, iar un rol important în acest aspect îl au organizațiile ne...