Proiecte

Domeniu:

Restabilirea zonei La Nihalcea pentru conservarea biodiversității și valorificării potențialului ecoturistic

Domeniu: Biodiversitate

Lacurile și rezervoarele pot asigura apă pentru băut, pentru irigare, oferă condiţii de recreere şi deyvoltare a activităţilor precum pescuitul, generând valori naturale și culturale și ecosistemice. Turismul în jurul lacurilor și iazurilor are importanță economică locală și regională. Lacul La Nihalcea, deși posedă un potential impunător, a fost până în prezent ignorat în cea mai mare parte din cauza constrâng...

ReDescoperă Lunca Prutului. Dezvoltare rurală prin turism ecologic în Lunca Prutului

Domeniu: Biodiversitate

Scopul acestui proiect este de a revitaliza din punct de vedere economic regiunea Inferioară a Prutului (Lunca Prutului), în special prin promovarea activităților turistice durabile, sensibilizarea cu privire la speciile de păsări protejate locale și stimularea comunității locale de a-și proteja mediul local, pe baza beneficiilor pe care le pot obține din activitatea eco-turismului. Prin aceste eforturi, obiectivul nostru este de a plasa ec...

Studiu de fezabilitate asupra teritoriului de 11,4 ha a pădurii-parc din localitatea Fălești

Domeniu: Biodiversitate

Oportunitatea proiectului este justificată de necesitatea punerii în valoare a spațiului parțial amenajat și a creării în zona de 11,4 hectare a unui loc de biodiversitate și amenajare peisagistică pentru locuitorii orașului Fălești. Terenul care este adiacent străzii naționale R17 Bălți-Sculeni, aparține Primăriei Fălești. Pe întreg terenul sunt pâlcuri de arbori maturi din specii autohtone. În cadrul proiectului...

Comunitate responsabilă – peisaj terestru conservat

Domeniu: Biodiversitate

Proiectul “Comunitate responsabilă – peisaj terestru conservat”, propus de Mişcarea Ecologistă din Moldova, apare în contextul unei necesităţi stringente de a întreprinde acţiuni concrete de promovare şi conservare a peisajului terestru la nivel de comunitate şi la nivel naţional. Astăzi, ne confruntăm cu o lipsă totală de înţelegere a importanţei acestei componente de bază a patrimoniului natural şi cultura...

A S A L T Acţiune Schimbare Activizm Lideri Tineret

Domeniu: Biodiversitate

Proiectul „Acţiune  Schimbare  Activizm  Lideri  Tineret” a atins scopul proiectului prin mobilizarea tinerilor din oraș. Prin crearea de oportunități de participare în comunitatea tinerilor, premisele unui parteneriat benefic pentru comunitatea locală și pentru au fost create dezvoltarea personală a tinerilor, împreună sunt responsabili pentru binele comunității, având o atitudine pozitivă pentru...

Educație ecologică în conștientizarea și sensibilizarea publicului cu privire la protecția biodiversității în Republica Moldova

Domeniu: Biodiversitate

Asimilarea experienței comunitare în domeniul conservării biodiversității și respectiv a protecției mediului și respectiv educația ecologică este recunoscută ca una dintre prioritățile politicii de aderare a RM la Uniunea Europeană. Diseminarea informaţiei privind standardele și strategiile Pan-Europene spre care tindem reprezintă o condiție elementară atât în abordarea procesului la nivel național cât și în integrar...

Conservarea peisajului terestru din lunca Nistrului din s. Telita, Anenii Noi cu denumire istorica Bocana si includerea lui in ruta turistica medievala Drumul Benderului

Domeniu: Biodiversitate

Căzute sub influenţa schimbărilor climatice, comunităţile din Republica Moldova se văd nevoite să aibă o abordare proactivă în ce priveşte aplicarea măsurilor menite de a proteja aria habitatului natural în care îşi duc existenţa, să lupte pentru un mediu curat, să se implice activ în procesul de elaborare, promovare şi consultare a proiectelor de acte locale ce ţin de protejarea naturii şi reabilitarea ariilor protejate p...

Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos

Domeniu: Biodiversitate

Zona Ramsar „Nistrul de Jos” este o zonă valoroasă din punct de vedere al bogăţiei diversităţii biologice, de aceea a fost recunoscută în calitate de zonă umedă de importanţă internaţională a Convenţiei Ramsar (Nr.1316) şi ulterior a fost inclusă în fondul ariilor naturale protejate de stat. Întru respectarea prevederilor legislative a fost elaborat planul de management care a fost discutat în regiune şi la niv...

Conservarea biodiversității râului Nistru. Măsuri de creștere a populaţiilor de peşti de specii rare de râu și de îmbunătățire a habitatului râului

Domeniu: Biodiversitate

     Devine evident că, în cele mai multe cazuri nu se poate limita doar la protecția anumitor specii de pești și a habitatelor lor, fiind nevoie păstrarea ecosistemelor în general, precum și restructurarea tuturor mecanismelor de management și de protecție a peștelui pescuit. Acesta este motivul pentru care a crescut semnificativ rolul de reproducere artificială a speciilor rare și pe cale de dispariție de pește d...

Conservarea biodiversităţii în ecosistemul Prutului de Mijloc

Domeniu: Biodiversitate

     Zonele umede sunt definite ca fiind întinderi de bălţi, mlaştini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderi de apa marina a căror adâncime la reflux nu depăşeşte șase metri. Pe parcursul ultimilor decenii, ca urmare a impactului nereglementat al oamenilor, zonele umede au fost supuse unor intense procese de degrad...