Proiecte

Domeniu:

Utilizarea instalațiilor eoliene de capacitate mică în instituțiile sociale pentru implementarea schemei de sprijin "Contorizarea Neta" si elaborarea unui model de replicare în zonele rurale

Obiectivul General al proiectului este Introducerea unor noi tehnologii de generare a electricității din surse regenerabile ceea ce va duce la reducerea cheltuielilor pentru electricitate, la un consum mai eficient a energiei și va genera beneficii socio-economice în instituțiile de învățământ. Proiectul dat vine sa soluționeze problema consumului majorat de energie electrica în instituțiile sociale, în special &ici...

Economii de energie și emisii de CO2 reduse în activitatea instituțiilor preșcolare în orașul Șoldănești

Preocuparea autorităților orașului Șoldănești pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în politicile de dezvoltare locală pune în evidență un grad înalt de conștientizare a problemelor de mediu actuale. În 2016 primăria Șoldănești și-a formalizat atitudinea vis-a-vis de acest subiect prin aderarea la Convenția Primarilor și elaborarea și aprobarea unui Plan de Acțiuni privind Energia Durabilă, care urma impl...

Promovarea și aplicarea aspectelor de eficiență energetică prin intermediul termoizolării fațadelor Grădiniței de copii Nr.1 din Vorniceni

Pe data de 8 Noiembrie 2018, Primăria satului Vorniceni din raionul Strășeni a semnat Convenția Primarilor, prin care satul Vorniceni se angajează oficial să reducă emisiile de СО2, până în 2030, cu cel puțin 30% comparativ cu anul de referință 2016. La 15 mai 2020 Consiliul Sătesc Vorniceni a aprobat Planul de Acțiune privind energia durabilă și climă a satului Vorniceni. Printre prioritățile de dezvoltare locală din Planul de Acțiun...

SMART SOLUTIONS FOR SMART COMMUNITIES

Prin prisma mișcării recente către soluțiile SMART pentru orașe ( streamingul serviciilor urbane și facilitarea vieții locuitorilor marilor orașe), în special în țările bazinului Mării Negre - cele mai multe dintre ele extrem de rurale, comunitățile rurale au fost în mare parte neglijate de avansul soluțiilor SMART- digitale , care pot aduce o mare inovare si in satele Moldovei, ameliorand in aceleasi timp efectele crizei provoc...

GreenTech Rangers - Accelerator pentru start-up-uri de sustenabilitate

Contextul proiectului: GreenTech Rangers este un program de accelerare pentru startup-uri, menit să îmbunătățească ecosistemul antreprenorial social / ecologic din Moldova. Acesta integrează diverse inițiative orientate spre socială pentru a crea o călătorie de învățare și dezvoltare pentru tinerii talentați moldoveni pentru a îmbunătăți mediul natural din țară. GreenTech Rangers este implementat de un consorțiu format din...

Eficientizarea energetică a gimnaziului din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă

Problema schimbărilor climatice a devenit una dintre cele mai importante cu care se confruntă omenirea în secolul XXI. Angajamentele țărilor în cadrul Acordului de la Paris din 2015, enunțate în Contribuțiile Naționale Determinate (CND), oferă cadrul necesar pentru orientarea acțiunilor la nivel național spre atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. APL din s. Feștelița intenționează să integreze obiectivele...

Soluții inteligente de energie pentru Ecotown

Cantemir (cca. 5000 de locuitori), oras din sudul Moldovei, a semnat Pactul de Inițiativă al Primarilor pentru Energie și Climă în 2012. După ce și-a asumat responsabilitatea de a reduce consumul de energie și emisiile de CO2 cu 20% până în 2020, guvernul local a dezvoltat Planul său de Acțiune pentru Energie Durabilă (SEAP). De atunci Cantemir a implementat activ proiecte pentru a-și atinge obiectivele energetice și climatice....

Promovarea activităților ecologico- antreprenoriale în mediul rural

Proiectul ,,Promovarea activităților ecologico – antreprenoriale în mediul rural” este elaborat în sinergie cu proiectul "Sprijinirea educației antreprenoriale în Europa de Est", care este implimentat în perioada 1 februarie 2017 - 31 ianuarie 2020, finanțat de USAID și se încadrează în practicile de succes verificate în timp de către A.O. Junior Achievement Moldova. Pe durata celor...

Efectuarea lucrărilor de eficientizare energetică a pereților exteriori și construcția centralei termice pe bază de biocombustibil solid (bricheți) la grădinița-creșă

Proiectul dat tinde să contribuie la soluționarea a două probleme majore cu care se confruntă astăzi localitatea Buşila, raionul Ungheni, și anume. Protejarea mediului ambiant prin reducerea emisiilor de CO2 ce apar la încălzirea instituțiilor, pe bază de combustibil solid (cărbuni), prin înlocuirea lor cu biocombustibil solid biomasă bricheți. Diminuarea cheltuielelor pentru încălzirea grădiniței pe timp rece prin...

Prin participare ne adaptăm la schimbările climatice şi dezastre

     Schimbările climatice sunt o provocare a mileniului. În ansamblu, indiferent sub ce formă se manifestă, acest fenomen ameninţă mediul ambiant, stagnează dezvoltarea economică şi prosperitatea globală. Republica Moldova nu este o excepţie. Schimbările Climatice au devenit o ameninţare la adresa mediului înconjurător, a dezvoltării durabile, iar măsurile de atenuare şi adaptare la acest fenomen trebuie să devină o pr...