Proiecte

Domeniu:

Eliminarea stocurilor de pesticide neutilizate, învechite și interzise în comuna Calfa

Proiectul se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic Substanțe chimice, Obiectiv imediat 9: Promovarea şi susţinerea eliminării POP şi a poluanţilor chimici de interes global la nivelul comunităţii. În localitatea Calfa sunt dislocate cca 6 tone de pesticide cu termene expirate și interzise în utilizare. Starea tehnică a depozitului de sub pesticide din centru localității Calfa este deplorabilă. Pri...

Primul Centru Regional Ecologic de Inovație Socială: promovarea tehnologiilor

Proiectul se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic 2 Schimbări climatice, Obiectiv imediat 3: Promovarea demonstrării, dezvoltării şi transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon, la nivelul comunităţii. Proiectul prevede  crearea primului centru  de inovație socială în Moldova. În cadrul Centrului de Inovație Socială următoarele instrumente vor fi implementate: - crearea atelie...

Formarea Rețelei Ecologice Naționale – contribuție la nivel local și național

Domeniu: Biodiversitate

Proiectul se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic 1 Biodiversiate, Obiectiv imediat 1: Îmbunătăţirea sustenabilităţii ariilor protejate şi a zonelor de conservare de interes comunitar, prin acţiuni ale comunităţii. Aria de implementare posedă biodiversitatea cea mai mare din AP ale țării (și include 8 zone-nucleu REN în 18 complexe naturale): plante superioare – 950 specii, mamifere – 54...

Promovarea demonstrării, dezvoltării și transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon prin implementarea sistemului de iluminat public autonom cu panouri fotovoltaice si plafoane LED

Proiectul  se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic 2 Schimbări climatice, Obiectiv imediat 3: Promovarea demonstrării, dezvoltării şi transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon, la nivelul comunităţii. Proiectul respectiv urmează a fi implementat în aria ce cuprinde 20 de primării din RM, care se regăsesc în 12 raioane ale țării.  Acestea sunt: s. Sadova r. Călărași, s. Bardar r...

Energie curată pentru copii sănătoși

Proiectul vine spre executarea priorităților expuse în Programul GEF SGP  și se încadrează   în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic 2 Schimbări climatice, Obiectiv imediat 3: Promovarea demonstrării, dezvoltării şi transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon, la nivelul comunităţii. Proiectul prevede instalarea pe acoperișul grădiniței de copii din localitatea Chișcăreni a circa 60 panour...