Cercetări și Publicații

Compostul (ghid informativ)

Ghidul conţine informaţii necesare pentru formarea deprinderilor de gestionarea eficientă a deşeurilor în vederea obţinerii compostului şi a utilizării acestuia la fertilizarea solului.

Denumire proiect: Acționăm ECO prin inovație

Descărcați PDF 02.06.2021

Pliant "Conservarea biodiversității în ecosistemul Prutului de Mijloc"

Denumire proiect: Conservarea biodiversităţii în ecosistemul Prutului de Mijloc

Descărcați PDF 02.06.2021

Abordări comunitare în managementul terenului durabil şi practice agro-ecologice

Descărcați PDF 02.06.2021

Broşura „Nistrul de Jos” pentru copii”

Denumire proiect: Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos

Descărcați PDF 02.06.2021

Broşura “Posibilităţi de dezvoltare a Zonei Umede Ramsar “Nistrul de Jos”

Denumire proiect: Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos

Descărcați PDF 02.06.2021

„Planul de Management pentru Zona Ramsar „Nistrul de Jos”

Denumire proiect: Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos

Descărcați PDF 02.06.2021

Studiul privind generarea și gestionarea e-Deșeurilor în mun. Chișinău

Conținutul acestui studiu oferă o imagine de ansamblu asupra factorilor determinanți ai comportamentului consumatorului (persoane fizice și juridice) de echipamente electrice și electronice, nivelul de conștientizare a pericolului asupra sănătății, deciziile luate referitor la soarta unui e-Deșeu generat, inclusiv identificarea și justificarea stimulentelor actuale care vizează creșterea ratelor de colectare a e-Deșeurilor.

Denumire proiect: Crearea unei reţele de colectare a e-Deşeurilor prin lansarea campaniei “Oraş curat cu deşeu reciclat”

Descărcați PDF 02.06.2021

Broșura "Eco-tehnologii inovatoare la tine în comunitate"

Denumire proiect: Primul Centru Regional Ecologic de Inovație Socială: promovarea tehnologiilor

Descărcați PDF 01.06.2021