02.09.2019

Concurs al propunerilor de proiect pentru elaborarea Strategiei de Țară a Programului de Granturi Mici al GEF, Faza Operațională 7

The text in English follows the text in Romanian

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu invită ONG-urile să prezinte o Propunere de Proiect pentru Elaborarea Strategiei de Țară a Programului de Granturi Mici al GEF, Faza Operațională 7.

Propunerea de proiect trebuie elaborată în conformitate cu prevederile stipulate în documentul Concurs Propuneri de Proiecte: Proces de elaborare.

Suma maximă a grantului pentru proiect se va limita la 25,000 dolari SUA, iar solicitanții vor prezenta un buget estimativ detaliat. Pentru acest tip de grant NU este necesară cofinanțare.

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa SGPMoldova@unops.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, Strategie Program de Țară OP7, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 04 Octombrie 2019, 23:59 (GMT +2). Propunerile de proiect primite după termenul limită nu vor fi examinate.

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm să-l contactați pe D-nul Denis Parea, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, Moldova prin e-mail: denis.parea@undp.org,  sau la tel. (+373) 22 839-876, mob. 0 686 86 777.

Documente de suport

 • Concurs Propuneri de Proiecte: Proces de elaborare (Română);
 • Formular de aplicare (Română);
 • Criterii pentru selectarea peisajelor terestre (Română);
 • Anexa bugetului (Română);
 • Șablon Strategie Program de Țară (Română);
 • Proces ilustrat de elaborare a Strategiei Programului de Țară (Română).

____________________________________________________________________________________

The Global Environment Facility (GEF) Small Grants Programme (SGP) invites NGOs and CSOs to submit project proposals a Project Proposal for preparing a Country Programme Strategy (CPS) for the Operational Phase 7 (OP7).

Project Proposal should be submitted in accordance with provisions stipulated in the Call for Concepts: Development Process.

The maximum amount per grant award for the entire project will be limited to $25,000, with applicants required to provide a detailed budgetary estimate. No funding is required for this type of grant.

Offers shall be submitted electronically to the following e-mail address: SGPMoldova@unops.org, titled in the message subject line as “GEF SGP, Country Programme Strategy OP7, [name of the applicant NGO]”.

The deadline for submitting the offers is 4 October 2019, 23:59 (GMT +2).

For any additional information on the call for proposals, please contact Mr. Denis Parea, National Coordinator, the GEF Small Grants Programme, Moldova, e-mail: denis.parea@undp.org, tel: (+373) 22 839-876, mob. 0 686 86 777.

Supporting Documents:

 • Call for Concepts: Development Process (English);
 • Application Form (English);
 • Criteria for landscape and seascape selection (English);
 • Budget Annex (English);
 • Country Programme Strategy template (English);
 • Illustrated Country Programme Strategy Elaboration Process (English).