05.09.2022

Concurs de Propuneri de Proiecte în domeniul eficienței energetice

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF), implementat de PNUD Moldova, invită OSC-urile (inclusiv GAL-urile) să prezinte propuneri de proiecte în domeniile eficienței energetice.

Activități eligibile:

Promovarea tehnologiilor noi:

  • Încurajarea tehnologiilor prietenoase mediului
  • Promovarea de soluții pentru îmbunătățirea eficienței energetice și valorificarea surselor de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice, colectoare solare, termoizolare, energie eoliană, biocombustibili, biomasei și a instalaţiilor de biogaz pentru gospodăriile casnice rurale
  • Aplicarea tehnologiilor LED și a sistemului de dimming), utilizarea deşeurilor agricole și forestiere secundare
  • Aplicarea conceptului privind generarea distribuită la nivel local sau autonomiei energetică locală.

Plantații energetice:

  • Crearea/extinderea de plantații energetice (inclusiv din salcie și salcâm)

Implicarea populației:

  • Economisirea consumului de energie/căldură termică
  • Promovarea utilizării produselor cu eficienţă energetică înaltă
  • Promovarea şi încurajarea tehnologiilor energo eficiente (ex: cogenerării, încălzirii/răcirii)
  • Promovarea conceptelor de case ecologice rurale.

GEF SGP oferă granturi din fondurile Etapei Operaționale 6 în valoare de până la 50 000 dolari SUA organizațiilor societății civile (OSC) din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. Perioada maximă de implementare a proiectului va fi de 10 luni.

Pentru a se demonstra susţinerea proiectului pe plan local şi durabilitatea rezultatelor, proiectul trebuie să asigure o cofinanţare, la un nivel de cel puţin 50% din costurile totale ale proiectului. Cofinanţarea se poate face în numerar şi în natură. Din totalul cofinanţării, se recomandă ca cca 50% să fie în numerar şi cca 50% în natură. 

Procedura de aplicare:

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa denis.parea@undp.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, Grant Tematic EE, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 30 Septembrie 2022, 23:59 (GMT +2).

Pentru informație adițională cu privire la procesul de participare la concurs, Vă rugăm să-l contactați pe Denis Parea, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, prin e-mail: denis.parea@undp.org, sau la tel. (+373) 22 839-876, mob. 0 686 86 777.

Documente de suport