08.04.2013

Lansare Apel Concepte de Proiecte în cadrul Programului de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu.

Fondul Global de Mediu (GEF), fondat în 1991, reprezintă un mecanism financiar prin care se oferă granturi țărilor  în curs de dezvoltare și celor cu economie în tranziție. Fondurile sunt utilizate pentru proiecte și activități menite să protejeze mediul înconjurător  la nivel global în următoarele domenii: biodiversitate, schimbarea climei, ape internaționale, degradarea terenurilor, protecția stratului de ozon și substanțe chimice.

Aceste proiecte asigură legătura între procesele de soluționare a problemelor de mediu locale, naționale și globale, concomitent contribuind la promovarea mijloacelor de existență durabile.

Programul de Granturi Mici a fost lansat în 1992 și ajută la abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea inițiativelor locale, realizate la nivel de comuniate de organizațiile non-guvernamentale și comunitare. Programul de Granturi Mici este un program corporativ al GEF, implementat de PNUD și executat de Oficiul Naţiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS).

Organizațiile non-guvernamentale, înregistrate în Republica Moldova pot depune concepte de proiecte în conformitate cu Strategia Națională a Programului de Granturi Mici pentru a cincea fază operațională a GEF și Instrucțiunea de aplicare.

Data limită de prezentare a conceptelor  este 30 aprilie 2013, ora 18:00.

Pentru detalii.