Проекты

Тематическая область:

GreenTech Rangers - Accelerator pentru start-up-uri de sustenabilitate

Тематическая область: Климатические изменения

Contextul proiectului: GreenTech Rangers este un program de accelerare pentru startup-uri, menit să îmbunătățească ecosistemul antreprenorial social / ecologic din Moldova. Acesta integrează diverse inițiative orientate spre socială pentru a crea o călătorie de învățare și dezvoltare pentru tinerii talentați moldoveni pentru a îmbunătăți mediul natural din țară. GreenTech Rangers este implementat de un consorțiu format din...

Eficientizarea energetică a gimnaziului din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă

Тематическая область: Климатические изменения

Problema schimbărilor climatice a devenit una dintre cele mai importante cu care se confruntă omenirea în secolul XXI. Angajamentele țărilor în cadrul Acordului de la Paris din 2015, enunțate în Contribuțiile Naționale Determinate (CND), oferă cadrul necesar pentru orientarea acțiunilor la nivel național spre atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. APL din s. Feștelița intenționează să integreze obiectivele...

Soluții inteligente de energie pentru Ecotown

Тематическая область: Климатические изменения

Cantemir (cca. 5000 de locuitori), oras din sudul Moldovei, a semnat Pactul de Inițiativă al Primarilor pentru Energie și Climă în 2012. După ce și-a asumat responsabilitatea de a reduce consumul de energie și emisiile de CO2 cu 20% până în 2020, guvernul local a dezvoltat Planul său de Acțiune pentru Energie Durabilă (SEAP). De atunci Cantemir a implementat activ proiecte pentru a-și atinge obiectivele energetice și climatice....

Dezvoltăm agricultura ECO prin îmbinarea surselor energetice regenerabile

Тематическая область: Климатические изменения

Proiectul „Dezvoltăm agricultura ECO  prim îmbinarea surselor energetice regenerabile!” va fi implementat în localitatea Zăbriceni, raionul Edineț, în comun cu  partenerii proiectului – ferma ecologică cu ciclu închis  al Mănăstirii ”Nașterea Domnului” de la Zăbriceni (http://www.biocamara.md/#),  Asociația Culturală a Tinerilor ORMAX și Institutul de Cercetări pentru...

Îmbunătățirea performanței sistemelor de informare în domeniul mediului în Republica Moldova pentru conformitatea cu standardele europene

Тематическая область: Климатические изменения

Informația din domeniul mediului și Sistemele Informaționale de Management a Datelor de Mediu (SIMDM) au un rol primordial în luarea deciziilor de mediu. Resursele informaționale despre starea și protecția mediului au devenit extrem de solicitate atât de actorii cu rol de decizie cât și de publicul larg. Ele capătă o importanță și mai mare din moment ce la elaborarea lor participă de rând cu organizațiile de stat abilitate...

Crearea, restabilirea și protecția ecosistemelor seminaturale și spațiilor verzi în Zona Umedă de Importanță Internațională Ramsar ”Nistrul Inferior”

Тематическая область: Климатические изменения

Începînd cu anii 1990 ecosistemele seminaturale și spațiile verzi din localitățile Republicii Moldova au început să degradeze. La etapa actuală în Zona Umedă de Importanță Internațională Ramsar ”Nistrul Inferior” din Republica Moldova una din problemele de bază este crearea, restabilirea și protecția ecosistemelor seminaturale și spațiilor verzi. Unele fîșii forestiere de protecție din cadrul ecosistem...

Primul Centru Regional Ecologic de Inovație Socială: promovarea tehnologiilor

Тематическая область: Климатические изменения

Proiectul se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic 2 Schimbări climatice, Obiectiv imediat 3: Promovarea demonstrării, dezvoltării şi transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon, la nivelul comunităţii. Proiectul prevede  crearea primului centru  de inovație socială în Moldova. În cadrul Centrului de Inovație Socială următoarele instrumente vor fi implementate: - crearea atelie...