Aplicarea Guvernării de Mediu în Moldova prin implicarea publicului în procesul de evaluare a Impactului Asupra Mediului

Characteristics:

Area:

Republica Moldova

Beneficiary:

AO EcoContact

Main field:

Capacity Development

Period:

2015.02.02 - 2016.03.01

Grant amount:

49 690 $

Statute:

Finished

Propunerea de proiect "Aplicarea Guvernării de Mediu în Moldova prin implicarea publicului în procesul de evaluare a Impactului Asupra Mediului" este elaborat de AP EcoContact în parteneriat cu un trainer și meditator internațional doamna Suzanne Bakker. Ideea principală a acestei propuneri este de a sprijini procesul de implementare a Strategiei Naționale de Mediu a Republicii Moldova pentru anii 2014-2023 și a Acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Conform acestor două documente principale, Moldova s-a angajat să schimbe mecanismul de evaluare a impactului asupra mediului și în 2014 noua Lege privind Impactului Asupra Mediului a fost aprobată, dar mecanismul de punere în aplicare a acesteia nu este încă în vigoare.

Obiectivul principal al propunerii este de a sprijini procesul de implementare a Strategiei de mediu a Republicii Moldova, prin dezvoltarea unui mecanism participativ de punerea în aplicare a procesului de evaluare a Impactului Asupra Mediului. Formulăm obiectivul principal luând în considerare argumentele menționate mai sus și, de asemenea, de faptul că Impactul Asupra Mediului are obiectivul de a asigura factorii de mediu, care sunt luați în considerare în procesul de luare a deciziilor; a se asigura că eventualele efecte negative asupra mediului sunt identificate și evitate sau reduse la minimum și să implice publicul în proces.

EcoContact a formulat două obiective specifice: primul referindu-se la dezvoltarea capacităților ONG-urilor de a lua parte la elaborarea planului de angajament public al Legii cu privire la Evaluarea Strategică de Mediu și să ia parte la consultări publice, în cadrul procedurilor Evaluării Strategice de Mediu și al doilea, referindu-se la consolidarea capacităților de punere în aplicare și de gestionare a proiectelor și programelor echipei EcoContact și altor parteneri de mediu.

În afară de activitățile proiectului, EcoContact, de asemenea, va desfășura activități legate de dezvoltarea organizațională începând cu o evaluare instituțională și apoi introducere a unor proceduri și regulamente interne pentru a îmbunătăți performanța organizațională. Experiențele vor fi difuzate la rețeaua ONG-urilor, care va duce la consolidarea rețelei.