Cetăţenii participă - comunitatea prosperă

Characteristics:

Area:

s. Costeşti, r-nul Ialoveni

Beneficiary:

AO Alternativa

Main field:

Landscape conservation

Period:

2017.01.01 - 2018.09.30

Grant amount:

41 450 $

Statute:

Finished

     Scopul principal al proiectului este asigurarea îmbunătăţirii condiţiilor de trai a cetăţenilor din satul Costeşti în vederea conservării şi restabilirii componentelor mediului natural din localitate Costeşti, participînd direct la incluziune socială prin dobîndirea calităţilor de cetăţeni pro-activi. Prin implementarea proiectului “Cetăţenii participă – Comunitatea prosperă”, se asigură îmbunătăţirea parametrilor de mediu în 5 zone ale satului în proporţie de aproximativ un hectar.

     Lipsa spațiului verde special amenajat pentru odihnă și relaxare în satul Costești este principala problemă enunțată de către cetățenii localității în cadrul boxelor de idei instalate în primărie, dar și în cadrul unui studiu realizat de voluntarul Corpului Păcii din satul Costești, Cynthia Katocs. Astfel toți sunt nevoiți să se deplaseze în orașe pentru a se odihni în zilele libere, fiind lezaţi de dreptul la odihnă şi relaxare, într-un spațiu verde. Acest proiect vine cu o soluție de a salva 5 zone verzi, care sînt în paragină sau aproape distruse și de a educa comunitatea în vederea menținerii comunității în care trăesc prin contribuția lor.

     Principalele rezultate urmărite în cadrul acestui proiect sunt:

  • Valorificarea spaţiilor naturale din satul Costeşti şi educarea spiritului ecologic în rîndul cetăţenilor,
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de trai a cetăţenilor prin amenajarea mai multor spaţii de agrement, respecîndu-le drepturile la odihnă şi relaxare,
  • Micşorarea nivelului de poloare a aerului, prin plantarea a circa 3000 de copaci,
  • Micşorarea posibilităţii ca tinerii şi copiii să îşi petreacă timpul în zone de risc,
  • 5 zone naturale aflate sub supraveghere video şi protejate de administraţia public locală,
  • Salvarea apelor subterane şi valorificarea lor, prin amenajarea unei “Cişmele”,
  • Transimiterea în rîndul grupului de mobilizare comunitară a spiritului de apartenienţă asupra rezultatelor obţinute după implementarea proiectului.

     Proiectul va curpinde aproape întreaga localitate Costești, deoarece se va desfășura concomitent în 5 zone ale satului, și va implica toți cetățenii acestor zone. Proiectul se încadrează în Componenta 1 PGM a EO6: Conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate, dar și Componenta 6 PGM a EO6: Promovarea incluziunii sociale.

     Proiectul „Cetăţenii participă – Comunitatea prosperă”, presupune moblizare comunitră pe tot parcursul proiectului. Începînd de la pregătirea spaţiului pentru lucrări, pînă la deschiderea oficială a spaţiilor, comunitatea este sursa de decurgere cursivă a proiectului.