Dezvoltarea abilităţilor de adaptare şi rezilienţă la schimbările climatice în raionul Drochia

Characteristics:

Area:

Drochia

Beneficiary:

AO Consult Service

Main field:

Agroecology

Period:

2017.05.24 - 2019.01.31

Grant amount:

28 681 $

Statute:

Finished

În prezent, Republica Moldova este una dintre cele mai dezavantajate ţări din Europa şi Asia Centrală, cu un înalt grad de vulnerabilitate la schimbările climatice. Raionul Drochia este situat în centrul Zonei de Nord (zona de silvostepă a Moldovei), care se caracterizează cu cea mai scurtă perioadă de vegetaţie activă (175-182 zile) şi cu cea mai scurtă perioadă a duratei fără îngheţuri (178-188 zile) în comparaţie cu celelalte zone.

Raionul Drochia este afectat de hazarde naturale: Grindina – îndeosebi în perioada verilor secetoase; Inundaţiile – caracteristic la mijlocul primăverii şi la finele verii; Secete – de primăvară şi de vară, cu alternanţă de peste fiecare 2 ani, în unii ani fiind secete dezastruoase (2007, 2012); Îngheţuri – tardive în perioada primăverii, preponderent între 01-20 mai şi timpurii în perioada toamnei între 10-25 octombrie; Depuneri de gheaţă – preponderent în perioadele noiembrie-decembrie şi februarie-martie.

Terenurile fondului funciar a raionului Drochia au o suprafaţă totală de 99991,47 ha, iar plantaţiile forestiere constituie numai 3302,69 ha, ceea ce reprezintă 3,3 % din totalul fondului şi este foarte puţin pentru sechestrarea carbonului (pe republică acest indice constituie aproximativ 10%, normal ar  fi 20-25%).

Din terenurile cu destinaţie agricolă, care constituie 68891,84 ha 407,49 ha sunt terenuri degradate şi sunt lăsate pîrloagă. Totodată 342,34 ha au o bonitate mai joasă de 40 şi fiind lucrate, nu aduc profituri deţinătorilor. Trebuie de menţionat că din suprafaţa terenului agricol numai 20,61 ha sunt destinate plantaţiilor forestiere (fîşiilor de protecţie), care nu pot asigura protejarea terenurilor de dezastre naturale.

Datorită lipsei forţei de muncă deţinătorii de terenuri agricole administrează multe ierbicide şi pesticide, ceea ce duce la poluarea solului.

Puţini deţinători de terenuri agricole respectă asolamentele argumentate ştiinţific, ceea ce duce la degradarea solurilor. Se administrează neargumentat multe îngrăşăminte minerale şi nu se foloseşte pe larg şi corect gunoiul de grajd şi alte îngrăşăminte organice. Problemele enumerate mai sus: dezastrele şi riscurile climatice, managementul ineficient al terenurilor, folosirea terenurilor fondului funciar fără utilizarea practicilor prietenoase agricole şi de mediu duc la creşterea riscului economic şi la micşorarea venitului rural.

Proiectul va fi implementat în raionul Drochia prin următoarele activităţi:

  1. Sesiune de informare la nivel raional despre proiectul dat (vor fi informaţi primari şi reperzentanţi ai celor 28 de primării din raion şi a instituţiilor de învăţămînt, specialişti de la consiliul raional privitor la activităţile proiectului).
  2. Vor fi organizate şi desfăşurate 11 traininguri zonale de 2 zile privind managementul hazardelor şi riscurilor climatice în agricultură (cel puţin 250 persoane, inclusiv femei, tineri şi persoane defavorizate vof fi informaţi privitor la managemntul general al hazardelor şi riscurilor climatice şi a măsurilor de diminuare a lor).
  3. Vor fi organizate 11 traininguri zonale de 2 zile de instruire privitor la implementarea bunelor practici agricole şi de mediu (cel puţin 250 persoane, inclusiv femei, tineri şi persoane defavorizate, vor fi instruite în domeniul implementării bunelor practici agricole şi de mediu).
  4. Vor fi create loturi demonstraitive cu implementarea măsurilor de diminuare a riscurilor climatice sau a practicilor agricole şi de mediu (diminuarea consecinţelor secetei, îngheţurilor, grindinei, împădurirea terenurilor degradate, agricultura ecologică, respectarea asolamentului, managementul gunoiului de grajd, plantarea fîşiilor forestiere, surse alternative de energie, cultivarea biomasei.
  5. Vor fi create grupuri pe interese pentru instruirea practică în baza loturilor demonstrative a cel puţin 60 de participanţi mai activi de la imnstruirile zonale în domeniul  adaptării la schimbările climatice, managementului durabil al terenurilor şi a bunelor practici agricole şi de mediu.

În proiect vor fi implicate practic toate cele 38 localităţi rurale ale raionului Drochia, fiind repartizate pe 11 zone.

Conceptul dat de proiect se încadrează în 2 din cele 5 domenii de interes GEF: schimbări climatice şi managementul durabil al terenurilor.