Eliminarea stocurilor de pesticide neutilizate, învechite și interzise în comuna Calfa

Characteristics:

Area:

com. Calfa, raionul Anenii Noi

Beneficiary:

Asociația Obștească IZVORAŞUL

Main field:

Coalitions for the management of local and global chemicals

Period:

2013.07.15 - 2014.01.25

Grant amount:

10 639 $

Statute:

Finished

Proiectul se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic Substanțe chimice, Obiectiv imediat 9: Promovarea şi susţinerea eliminării POP şi a poluanţilor chimici de interes global la nivelul comunităţii.

În localitatea Calfa sunt dislocate cca 6 tone de pesticide cu termene expirate și interzise în utilizare. Starea tehnică a depozitului de sub pesticide din centru localității Calfa este deplorabilă.

Prin proiect vor fi realizate:

- reambalarea pesticidelor;

- transportarea pesticidilor în depozite autorizate;

- demolarea depozitului și înhumarea materialelor de construcție în sarcofag;

- conștientizarea locuitorilor privind  prevenirea poluării și protecția mediului.

Pentru mai multe detalii.