Prin participare ne adaptăm la schimbările climatice şi dezastre

Characteristics:

Area:

s. Palanca, r-nul Ştefan Vodă

Beneficiary:

AO Mişcarea Ecologistă Ştefan Voda

Main field:

Climatic changes

Period:

2017.05.04 - 2018.07.31

Grant amount:

32 961 $

Statute:

Finished

     Schimbările climatice sunt o provocare a mileniului. În ansamblu, indiferent sub ce formă se manifestă, acest fenomen ameninţă mediul ambiant, stagnează dezvoltarea economică şi prosperitatea globală. Republica Moldova nu este o excepţie. Schimbările Climatice au devenit o ameninţare la adresa mediului înconjurător, a dezvoltării durabile, iar măsurile de atenuare şi adaptare la acest fenomen trebuie să devină o prioritate în politicile atat nationale, cat si locale.

     În urma efectuării studiului privind riscurile de dezastre naturale în raionul Ştefan Vodă de către Crucea Roşie, localitatea Palanca s-a plasat printre cele 9 sate cu risc sporit de dezastre ale raionului. Populația practic nu cunoştea despre măsurile de adaptare la schimbările climatice, despre dezastrele care pot fi provocate de schimbările climatice generate de creşterea impactului activităţilor umane asupra climei planetei ce provoacă pericole naturale tot mai frecvente şi distructive pe tot globul pământesc.

     Prin implementarea proiectului „Prin participare ne adaptăm la schimbările climatice şi dezastre”, Mişcarea Ecologistă Stefan Voda  îşi propune de a consolida capacităţile de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi de spori gradul de conştientizare şi implicare a administraţiei publice locale şi a publicului la implementarea Planului Local de Acţiune privind Adaptarea la Schimbări Climatice în satul Palanca, aprobat de către Consiliul local la data de 20 octombrie 2016, nr.6/19.

     Echipa de elaborare a proiectului împreună cu primăria Palanca şi cetăţenii propun realizarea unor acțiuni stipulate în Planul Local de Acțiuni privind Adaptarea la Schimbări Climatice, anume crearea unui sistem sustenabil de informare a comunității, instalarea unei rețele de informare operativă compusă din mai multe echipamente ca amplificatoare, baze microfonice și difuzoare care vor fi amplasate în locurile publice unde  se adună mai des multă populație (piața centrală, gimnaziu, grădinița, mahalale aglomerate), acces pietonal conform cerinţelor de adaptare la schimbările climatice prin construcţia unui trotuar (780m2) pe strada Acad. Ghidirim, procurarea şi instalarea a 3 turnuri de apă pentru sondele arteziene şi amenajarea a 3 zone de protecţie a fântânilor arteziene prin îngrădirea cu garduri verzi.

     În procesul de implementare a proiectului vor fi atinse aşa rezultate ca: nivel sporit de cultură publică de respectare şi protejare a mediului ambiant, de adaptare şi prevenire la riscurile asociate cu schimbarile climatice; teren adiacent trotuarului plantat şi amenajat (1200 m2); 3 zone de protecţie a sondelor arteziene (90 m2) plantat şi amenajat (500 arbuşti autohtoni, flori şi gazon verde supuşi adaptării la schimbările climatice).

     În procesul de implementare a acestui proiect vor participa direct peste 250 de persoane reprezentanţi ai: primăriei, consilieri, ONG-uri locale, sectorul privat, specialişti în domeniu, cetaţeni activi, tineri, care vor fi familiarizaţi cu legislaţia în domeniul reducerii şi prevenirii riscurilor schimbărilor climatice, precum şi modul în care autorităţile locale pot deveni factori de decizie importanţi în procesul de combatere a schimbărilor climatice şi pot implementa Planuri de acţiune pentru reducerea riscurilor de dezastre şi adaptare la schimbări climatice.