Promovarea demonstrării, dezvoltării și transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon prin implementarea sistemului de iluminat public autonom cu panouri fotovoltaice si plafoane LED

Characteristics:

Area:

12 raioane

Beneficiary:

Asociația Obștească Centrul Primului Ajutor

Main field:

Climatic changes

Period:

2013.09.03 - 2014.08.30

Grant amount:

49 320 $

Statute:

Finished

Proiectul  se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic 2 Schimbări climatice, Obiectiv imediat 3: Promovarea demonstrării, dezvoltării şi transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon, la nivelul comunităţii.

Proiectul respectiv urmează a fi implementat în aria ce cuprinde 20 de primării din RM, care se regăsesc în 12 raioane ale țării.  Acestea sunt: s. Sadova r. Călărași, s. Bardar r. Ialoveni , or. Costești r. Ialoveni, s.Secareni r. Hincesti , s. Ciorești r. Nisporeni, s. Sărata Galbenă r. Hâncești , s. Călimănești r. Nisporeni, or. Sîngerei r. Sîngerei, s. Biești r. Orhei, s. Ghetlova r. Orhei, or. Căușeni r. Căușeni, s. Drăgușeni Noi r. Hâncești, s. Sireți r. Strășeni,  or. Nisporeni r. Nisporeni, s. Zolotievca r. Anenii Noi, s. Cetireni r. Ungheni, s. Zberoaia r. Nisporeni, s. Chițcanii Vechi r. Telenești, s. Bravicea r. Călărași, și s. Bolohani r. Orhei.

Obiectivele proiectului includ: promovarea demonstrării, dezvoltării și transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon la nivelul comunității prin amplasarea sistemelor de iluminat public stradal cu corp de iluminat LED și panouri fotovoltaice, prezentarea exemplelor și calculelor practice de eficiență energetică, organizarea seminarelor de conștientizare despre surse regenerabile de energie, impactul asupra mediului înconjurător, beneficiul economic al acestora, necesitatea implementării și conștientizării comunităților.

Pentru mai multe detalii.