16.09.2019

Concurs propuneri de proiecte pentru Dezvoltarea Capacităților și Platforme de Dialog între OSC și Guvern

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu invită ONG-urile și OSC-urile să prezinte Propuneri de Proiect pentru Dezvoltarea Capacităților și Platforme de dialog între OSC și Guvern.

Parteneriatele efective sunt cheia succesului pentru SGP Moldova. De la structurile de management și mecanismele de finanțare spre acțiunile de bază, parteneriatele pătrund în toate aspectele de operare ale SGP. ONG/OSC-uri sunt canalele viabile pentru capacitarea cetățenilor în luarea celor mai bune decizii ce țin de prioritatile de dezvoltare ale localităților în care locuesc și pentru consolidarea dreptului de proprietate  astfel fiind  considerați ca cei mai semnificativi parteneri ai SGP. Ei pot avea un rol efectiv în înțelegerea mai bună a necesităților și cerințelor comunității și trebuie să aibă o șansă de a-și îndeplini pe deplin responsabilitățile față de aceste comunități.

Obiectivul principal al acestui grant este, consolidarea capacităților organizațiilor societății civile de a accesa în mod echitabil și echilibrat Fondul Ecologic Național (FEN), în special sub formă de co-finanțare,  precum și facilitarea unui dialog constructiv între organizațiile societății civile și autoritatea publică pentru gestionarea FEN în vederea asigurării unui proces transparent de finanțare a acțiunilor prevăzute în documentele de politici naționale și /  sau locale în domeniul mediului.

Pot fi evidențiate următoarele obiective specifice:

  1. Evaluarea situației la zi a următoarelor categorii de proiecte a FEN: (i)  aprobate spre finanțare din FEN, dar pentru care deocamdată nu au fost semnat contractul intre APL si FEN; (ii)  proiectele contractate, dar neachitate;  și (iii) aflate în curs de implementare la diferite etape în următoarele arii focale: Managementul apelor ( cu excepția proiectelor din domeniul apă și sanitație); Managementul deșeurilor; Biodiversității  și arii naturale protejate de stat; Prevenirea poluării mediului; Reducerea riscurilor de dezastre și schimbări climatice; Informarea și educația ecologică;
  2. Îmbunătățirea cadrului   normativ și de operare a FEN în baza celor mai bune practici existente și a rezultatelor/concluziilor evaluării la zi (prevazut în cadrul obiectivului specific 1 menționat mai sus) inclusiv pentru fazele de: aplicare, implementare și monitorizare a proiectelor depuse, aprobate și care se află în proces de realizare.
  3. Consolidarea capacităților funcționarilor FEN și MARDE în utilizarea și aplicarea cadrului normativ și de operare îmbunătățit (prevăzut în cadrul obiectivului specific 2 menționat mai sus);
  4. Consolidarea capacităților organizațiilor neguvernamentale pentru aplicarea, implementarea, raportarea și asigurarea durabilității rezultatelor atinse (reieșind din rezultatele obiectivului specific 2 menționat mai sus

Îmbunătățirea cadrului normativ privind funcționarea FEN și a procedurilor operaționale va permite accesul echitabil al organizațiilor societății civile la resursele FEN precum și va facilita dialogul intre aceste organizații și autoritatea publica centrala responsabila pentru gestionarea Fondului Ecologic Național. 

Buget:

Propunerea de proiect trebuie elaborată în conformitate cu prevederile stipulate în Termenii de Referință.

Mărimea grantului nu va fi mai mare de 50 000 Dolari SUA.

ONG-urile sunt solicitate să propună co-finanțare de 1:1. Nivelul de co-finanțare mai redus nu este un criteriu de descalificare pentru propuneri de proiecte competitive. ONG-urile vor fi încurajate să ridice nivelul de co-finanțare în perioada de implementare.

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa SGPMoldova@unops.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP DC FEN, Septembrie 2019 [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 04 Octombrie 2019, 23:59 (GMT +2). Propunerile de proiect primite după termenul limită nu vor fi examinate.

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm să-l contactați pe D-nul Denis Parea, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, Moldova prin e-mail: denis.parea@undp.org,  sau la tel. (+373) 22 839-876, mob. 0 686 86 777.

Documente de suport: