Propuneri de proiect

     Propunerea de Proiect trebuie să includă Foaie de titlu standart, care prezintă un cuprins de o pagină și nu trebuie să depășească 15 pagini de text (incluzând scheme și diagrame). Se recomandă consultarea Strategiei Programului la fiecare etapă de elaborare a propunerii de proiect. Propunerea se depune în format tipărit și în format electronic (CD/DVD).

     La propunere se atașează și alte documente suplimentare nu mai mult de 10 pagini.

     Propunerea de proiect și toate anexele trebuie să fie lizibile. Toate documentele justificative (anexele) trebuie sa conțină titlul proiectului la care fac referire.

     Propunerea de proiect - 1 exemplar complet pe hîrtie, însoțit obligatoriu de 1 CD/DVD cu forma electronică a propunerii complete – se transmite prin poștă/curier sau se depune personal, pînă la data limita comunicată la adresă oficiului GEF SGP.

 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

     Organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) sau comunitare care au aplicat direct și au obținut finanţarea de la GEF SGP (fondurile programului UE - ONG-uri) sunt responsabile pentru implementarea conform graficului a tuturor activităţilor de proiect planificate, de utilizare a fondurilor în scopul prevăzut, şi pentru înaintarea la timp a rapoartelor complete către GEF SGP. 

Fişiere anexate: