Concepte de proiecte

Ideile de proiect se formulează în cadrul stabilit de Facilităţii Globale de Mediu prin strategiile pentru domeniile tematice ce corespund Etapei Operaţionale 7 şi Strategiei Naţionale a SGP Moldova în ceea ce priveşte obiectivele, rezultatele, impacturile şi activităţile cu scopul de a decide, dacă se merită sau nu se merită de elaborat propunerea de proiect completă.

Odată ce ideea proiectului este definită, urmează elaborarea conceptului de proiect în scopul detalierii ideii şi pentru a permite celor responsabili de evaluarea conceptului să determine dacă iniţiativa este viabilă, corespunde necesităţilor comunităţii şi Strategiei Naţionale a S...

Află mai multe

Obținerea finanțării

      Procesul de solicitare a grantului pas cu pas constă în general, în următoarele:

  1. Contactaţi Coordonatorul Naţional SGP.  Ca prim pas, iniţiatorul de proiect trebuie să contacteze Coordonatorul Naţional din ţară pentru a discuta detaliile Strategiei Naţionale a SGP, inclusiv priorităţile stabilite de Comitetul Naţional de Coordonare. CN va pune la dispoziţia iniţiatorului ghidurile şi formularele de aplicare.
  2. Elaborarea conceptului de proiect. Conceptul de proiect este prezentarea preliminara a unei idei de proiect pe care ONG-urile ar vrea s-o dezvolte. Descrierea ideii de proiect...

    Află mai multe

Propuneri de proiect

     Propunerea de Proiect trebuie să includă Foaie de titlu standart, care prezintă un cuprins de o pagină și nu trebuie să depășească 15 pagini de text (incluzând scheme și diagrame). Se recomandă consultarea Strategiei Programului la fiecare etapă de elaborare a propunerii de proiect. Propunerea se depune în format tipărit și în format electronic (CD/DVD).

     La propunere se atașează și alte documente suplimentare nu mai mult de 10 pagini.

     Propunerea de proiect și toate anexele trebuie să fie lizibile. Toate documentele justificative (anexele) trebuie sa conțină titlul proiectului la care fac...

Află mai multe