Proiecte

Domeniu:

Utilizarea instalațiilor eoliene de capacitate mică în instituțiile sociale pentru implementarea schemei de sprijin "Contorizarea Neta" si elaborarea unui model de replicare în zonele rurale

Obiectivul General al proiectului este Introducerea unor noi tehnologii de generare a electricității din surse regenerabile ceea ce va duce la reducerea cheltuielilor pentru electricitate, la un consum mai eficient a energiei și va genera beneficii socio-economice în instituțiile de învățământ. Proiectul dat vine sa soluționeze problema consumului majorat de energie electrica în instituțiile sociale, în special &ici...

Ameliorarea terenurilor degradate din localitatea Vărzărești, r. Nisporeni prin plantări de păduri cu valoare adăugată sporită

Teritoriul comunei Varzărești, r. Nisporeni are o bonitate de 41 de puncte, cu soluri care se caracterizează printr-un nivel foarte scăzut de fertilitate. Procesele de eroziune sunt dezvoltate pe o suprafată de peste 300 ha, sînt prezente alunecări de teren și râpe cu o adâncime de până la 10 metri. Totalul solurilor erodate (spălate) de pe teritoriul Varzărești reprezintă 40%, iar solurile slab erodate – 21%. Prin u...

Reciclăm DEEE și realizăm ODD

Anual în Republica Moldova sunt generate circa 10 mii tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), iar conform Studiului privind generarea și gestionarea e-deșeurilor în mun.Chișinău, top obstacole cu privire la colectarea DEEE sunt informarea insuficientă cu privire la colectarea și reciclarea DEEE și lipsa Infrastructurii de colectare DEEE. Toate luate împreună aduc o povară enormă asupra mediului – da...

Comunitate de mediu consolidată - o societate mai responsabilă

Plantarea copacilor, colectarea separată a deșeurilor, utilizarea chimicalelor în agricultură, arderea vegetației, ape uzate din sectorul casnic etc. - Republica Moldova se confruntă cu un șir imens de probleme de mediu în care este nevoie de atitudinea și implicarea comunității. Există o acută nevoie de informare a populației, de o cultură ecologică a societății, iar un rol important în acest aspect îl au organizațiile ne...

Crearea instrumentelor tehnologice, sociale, educaționale în scopul restaurării mediului, bazat pe consolidarea participării intersectoriale a părților interesate: societatea locală și civilă, autoritățile publice, tineretul etc. (Proiect pilot)

The implementation of this Project will have a beneficial effect on the sustainable development of the region by actively involving communities in solving problems at the local level. About 5,500 hectares are occupied by fallows - decommissioned and unrooted perennial plantations, they can be considered degraded land, which in the future can be used in agriculture or for deforestation in order to improve the ecological situation in the regio...

Acționăm ECO prin inovație

Domeniu: Agroecologie

Proiectul propus se concentrează pe promovarea gestionării durabile a terenurilor agricole pentru a spori rezistența fermierilor la schimbările climatice și a reduce emisiile de gaze cu efect de seră prin tehnici de promovare a agriculturii integrate. Proiectul este implementat împreună cu cooperativa producătorilor ecologici - „Ecoferm”, prima cooperativă de fermieri organici, compusă din 6 membri, înființați recent...

Eficientizarea infrastructurii publice în cartierul Ungheni Vale

Reieșind din discrepanțele majore existente actualmente în ceea ce privește infrastructura și serviciile publice din cartierul Ungheni Vale: acces redus la canalizare centralizată și securitate scăzută urmare a unui iluminat stradal ineficient, este de o importanță majoră asigurarea condițiilor egale către toți locuitorii municipiului Ungheni. Astfel, scopul proiectului este îmbunătățirea infrastructurii publice a cartierului Ungheni...

Economii de energie și emisii de CO2 reduse în activitatea instituțiilor preșcolare în orașul Șoldănești

Preocuparea autorităților orașului Șoldănești pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în politicile de dezvoltare locală pune în evidență un grad înalt de conștientizare a problemelor de mediu actuale. În 2016 primăria Șoldănești și-a formalizat atitudinea vis-a-vis de acest subiect prin aderarea la Convenția Primarilor și elaborarea și aprobarea unui Plan de Acțiuni privind Energia Durabilă, care urma impl...

PARTENERIAT PENTRU UN MEDIU CURAT - II

Proiectul are drept obiectiv general împuternicirea parteneriatelor locale între APL, OSC, agenți economici și cetățeni pentru asigurarea unui management eficient al deșeurilor. Această abordare este semnificativă de continuat în contextul obiectivelor globale de mediu, Strategiei de țară a GEF SGP, precum și a acțiunilor inițiate de a fortifica parteneriatele locale, de a asigura mecanisme privind managentul colectării selectiv...

Promovarea și aplicarea aspectelor de eficiență energetică prin intermediul termoizolării fațadelor Grădiniței de copii Nr.1 din Vorniceni

Pe data de 8 Noiembrie 2018, Primăria satului Vorniceni din raionul Strășeni a semnat Convenția Primarilor, prin care satul Vorniceni se angajează oficial să reducă emisiile de СО2, până în 2030, cu cel puțin 30% comparativ cu anul de referință 2016. La 15 mai 2020 Consiliul Sătesc Vorniceni a aprobat Planul de Acțiune privind energia durabilă și climă a satului Vorniceni. Printre prioritățile de dezvoltare locală din Planul de Acțiun...