Conservarea biodiversității râului Nistru. Măsuri de creștere a populaţiilor de peşti de specii rare de râu și de îmbunătățire a habitatului râului

Caracteristici

Regiunea:

Râul Nistru

Beneficiar:

ONG Sector

Domeniu tematic principal:

Biodiversitate

Perioada:

2016.01.20 - 2017.10.31

Suma grantului:

19 039 $

Statut:

Finalizat

     Devine evident că, în cele mai multe cazuri nu se poate limita doar la protecția anumitor specii de pești și a habitatelor lor, fiind nevoie păstrarea ecosistemelor în general, precum și restructurarea tuturor mecanismelor de management și de protecție a peștelui pescuit. Acesta este motivul pentru care a crescut semnificativ rolul de reproducere artificială a speciilor rare și pe cale de dispariție de pește din râul Nistru. Având în vedere că recuperarea peştilor pe cale de disparitie, supraviețuirea elementelor materialului genetic este foarte scumpă, puțin tehnologic studiat și de multe ori o problemă insolubilă, urgența de a păstra fondul existent de specii rare și pe cale de dispariție este de o deosebită importanță națională. Pentru a rezolva această problemă trebuie să se ia un întreg set de măsuri, inclusiv pregătirea documentelor de alocare a limitelor de captură pentru specii rare și pe cale de dispariție în scopuri de cercetare, fără îndepărtarea de la rezervor (principiul "captură și de presă"). Până în prezent, impactul peștelui pescuit, în special ilegal, în ciuda măsurilor luate, în formă de interdicție a capturărilor de specii protejate, are un impact negativ asupra populațiilor de supraviețuitori din specii rare și pe cale de dispariție. O modalitate de ieșire din această situație poate fi doar eliberarea de "zone de pace" și "cele mai valoroase părți" ale iazurilor, unde peștii sunt cei mai vulnerabili (zonelor de reproducere, gropi de iernat, etc.) care necesită o interdicție pe tot parcursul anului de pescuit sau permiterea utilizării doar a plaselor de pescuit.

      Toate lucrările efectuate în cadrul proiectului vor fi coordonate cu Serviciul pentru Pescuit al Republicii Moldova și regiunea transnistreană; se va crea un program comun, care va oferi numărul și speciile de pește pentru a fi eliberate în habitatul lor natural, se va dezvolta un sistem organizatoric și tehnologic, precum și conceptul de optimizare a reproducerii puieţilor speciilor rare de pești sau pe cale de dispariție, în regiunea bazinului fluviului Nistru, urmat de eliberarea acestuia în râu pentru stocare. 

     De asemenea, important în aspectul de proiectare a campaniilor de media, dezvoltarea tehnologiei și publicarea de manuale pe reproducerea speciilor rare de pești pentru alte ferme incubatoare ale Râului Nistru, servicii guvernamentale de mediu și programele de mediu, seminarii care dețin, mese rotunde, cu transferul de experiență în creșterea speciilor rare de pești şi altor ferme piscicole, va atrage atentia în anii următori pentru a extinde această tendință. Antreprenorul individual de creştere de peşte Alexandru Postica intenționează să continue munca cu privire la cultivarea de specii rare de pești, precum și transferul de experiență cu alte ferme de creștere a peștilor în bazinul râului Nistru.

     Perspectiva proiectului și relevanța în auditurile viitoare ale populațiilor naturale de peşte, elaborate pe baza tehnologiei ADN-ului, îndeplinește cerințele Convenției internaționale pentru conservarea biodiversității. Studiile actuale indica faptul ca diversitatea genetică este un factor major în bunăstarea populațiilor de peşti. De o importanță deosebită, acest factor contribuie în restabilirea populațiilor de peşti care sunt în stagnare. Prin urmare, pentru a păstra, restaura și exploata cu succes resursele genetice valoroase comerciale de peşte în viață, în bazinele de apă ale râului Nistru, este necesar, în primul rând, a investiga originea lor, diversitatea genetică și statutul genetic, formând un inventar genetic al populației de subspecii și specii.