Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare

Caracteristici

Regiunea:

mun. Strășeni/ Mănăstirea Căpriana, Orhei(s. Trebujeni)/Orheiul Vechi  și mun. Soroca/Cetatea Soroca.

Beneficiar:

A.O. Verde e Moldova

Domeniu tematic principal:

Coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale

Perioada:

06.2022 - 04.2023

Suma grantului:

112.725 $

Statut:

În desfășurare

Proiectul „Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare” este conceput de A.O. Verde e Moldova în parteneriat cu A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor (AVD) pornind de la importanța și actualitatea abordărilor circulare (ex. sisteme de prevenire, reutilizare, alternative la produselor de unică folosință)  drept soluții inovatoare în vederea reducerii cantității de deșeuri de plastic generată la nivel național.

Managementul deșeurilor de plastic nu a fost niciodată un subiect de cercetare complexă la nivel național, fapt pentru care ne-am propus să realizăm primul Studiu național de referință și un Plan de acțiuni pentru reducerea poluării cu deșeuri din plastic. Pentru realizarea acestui studiu vor fi organizate întâlniri cu experți în domeniu, autorități publice, producători naționali, și reciclatori autorizați. În cele din urmă, va fi posibilă identificarea opțiunilor optime pentru gestionarea conformă a deșeurilor de plastic.

În paralel cu componenta de analiză și cercetare, proiectul vizează abordarea și promovarea conceptului de Comunități “Zero Deșeuri”. În acest sens cu suportul informațional al miscării globale #breakfreefromplastic pollution al cărui membru la nivel național este A.O. AVD, vor fi preluate și aplicate cele mai bune metode pentru a organiza un management al deșeurilor responsabil cu accent pe prevenire/reutilizare și renunțare la produsele de plastic de unică folosință, ca unica și cea mai sigură din punct de vedere economic, de mediu și social soluție în reducerea cantității acestor deșeuri ajunsă la groapa de gunoi.

Dat fiind faptul că proiectul este cofinanțat din sursele a 2 proiecte implementate în perioada 2021-2023 de A.O. Verde e Moldova - proiect inovativ Be.CULTOUR cu scopul de a crea și testa inovații durabile pentru turismul cultural, utilizând principiile economiei circulare. Cercetările și activitățile parte din acest proiect acoperă și obiectivul propus pentru reducerea deșeurilor din plastic prin selectarea unor soluții alternative posibil de implementat de operatorii naționali de turism. Cofinanțarea din partea A.O. AVD se va realiza prin intermediului proiectului Cetățean informat pentru un Rîu curat implementat cu suportul financiar al Guvernului Suediei. În total pentru implementarea proiectului „Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare”  au fost selectate 3 localități beneficiare prin proiect: mun. Strășeni/ Mănăstirea Căpriana, Orhei(s. Trebujeni)/Orheiul Vechi  și mun.Soroca/Cetatea Soroca.