Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos

Caracteristici

Regiunea:

Zona Ramsar „Nistrul de Jos

Beneficiar:

AO Societatea Ecologică BIOTICA

Domeniu tematic principal:

Biodiversitate

Perioada:

2017.05.22 - 2018.11.30

Suma grantului:

35 700 $

Statut:

Finalizat

Descărcați PDF

Zona Ramsar „Nistrul de Jos” este o zonă valoroasă din punct de vedere al bogăţiei diversităţii biologice, de aceea a fost recunoscută în calitate de zonă umedă de importanţă internaţională a Convenţiei Ramsar (Nr.1316) şi ulterior a fost inclusă în fondul ariilor naturale protejate de stat. Întru respectarea prevederilor legislative a fost elaborat planul de management care a fost discutat în regiune şi la nivel naţional şi a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului Nr. 93 din 01.12.2014.

Implementarea lui este obligatoriu inclusiv pentru autorităţile publice locale din r. Ştefan-Vodă şi r. Cioburciu. Textul planului de management a fost transmis persoanelor cheie din regiune în formă electronică, dar este important să fie editat şi tipărit pentru a putea fi distribuit în regiune. Totodată este foarte importantă o campanie de informare a populaţiei privind valoarea teritoriului şi necesitatea consolidării managementului acestei regiuni prin intermediul materialelor ilustrative (bannere, pliante, broşură). Obiectivul primar este consolidarea potenţialului local și îmbunătăţirea peisajului local.

Obiectivele specifice:

Obiectiv 1. Contribuirea la conservarea peisajului local, prin activităţi practice în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”

Obiectiv 2. Creșterea gradului de informare pentru populația locală pentru o administrare mai bună a zonei Ramsar

Aria de implementare a proiectului este aria protejată Zona Ramsar „Nistrul de Jos” care posedă biodiversitatea cea mai mare din AP ale țării (și include 8 zone-nucleu REN în 18 complexe naturale): plante superioare – 950 specii, mamifere – 54, păsări – 215, amfibieni şi reptile – 18 inclusiv speciile din Lista Roșie Mondială IUCN. Centrul zonei are coordonate: 46o 37’ 54’’ latitudine nordică şi 29o 40’ 10’’ longitudine estică.

Partenerul proiectului este Asociaţia Obştească „Renaşterea” (s. Talmaza)

Printre rezultatele proiectului vor fi plantate cca. 8 ha în perdelele de protecţie în Popeasca şi Talmaza potrivit hărților tehnologice și schemelor plantărilor în conformitate cu amenajamentul silvic efectuate de ICAS, ce vor contribui la conservarea peisajului local, vor fi create facilități de aprovizionare cu biomasă din resurse proprii în s. Popeasca, funcționalitatea sistemului anti-viitură din s. Cioburciu va fi îmbunătățită, vor fi amenajate cu indicatoare două trasee turistice în limitele localităților s. Cioburciu, s. Răscăieși și s. Talmaza din r. Ștefan Vodă, se vor distribui materiale ilustrative şi informaţionale pentru creşterea gradului de informare a populaţiei locale din Zona Ramsar „Nistrul de Jos” privind necesitatea consolidării managementului Zonei.

Proiectul va contribui la obiectivele Strategiei de Ţară a GEF SGP prin împădurirea a cca. 8 ha în Popeasca şi Talmaza, asigurarea cu posibilități de valorificare a biomasei în s. Popeasca şi amenajarea cu indicatoare a două trasee turistice unul pentru bicicliști și altul pentru drumeție în limitele localităților s. Cioburciu, s. Răscăieși și s. Talmaza din r. Ștefan Vodă.