Promovarea și aplicarea aspectelor de eficiență energetică prin intermediul termoizolării fațadelor Grădiniței de copii Nr.1 din Vorniceni

Caracteristici

Regiunea:

s.Vorniceni, raionul Strășeni

Beneficiar:

AO Terra-1530

Domeniu tematic principal:

Schimbări Climatice

Perioada:

2021.03.15 - 2022.03.15

Suma grantului:

42 890 $

Statut:

În desfășurare

Pe data de 8 Noiembrie 2018, Primăria satului Vorniceni din raionul Strășeni a semnat Convenția Primarilor, prin care satul Vorniceni se angajează oficial să reducă emisiile de СО2, până în 2030, cu cel puțin 30% comparativ cu anul de referință 2016. La 15 mai 2020 Consiliul Sătesc Vorniceni a aprobat Planul de Acțiune privind energia durabilă și climă a satului Vorniceni. Printre prioritățile de dezvoltare locală din Planul de Acțiuni, Capitolul 2.1 menționează „Ținta de reducere globală a emisiilor CO2.” Principalele provocări cu care se confruntă comunitatea sunt a) renovarea clădirilor publice și cele rezidențiale; b) promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă.
Inițiativa va contribui, în același timp, la îmbunătățirea infrastructurii locale și a calității serviciilor publice. Funcționarea instituțiilor educaționale la standarde înalte are potențialul să crească nivelul de trai și să reducă migrația. Termoizolarea pereților exteriori ai grădiniței va asigura desfășurarea activităților educaționale într-un mediu sigur pentru copii, mai ales în contextul actualei crize pandemice, când fortificarea sănătății este imperios necesară.
Proiectul își propune, pe lângă lucrările de termoizolare propriu-zise, să contribuie la informarea și educarea locuitorilor pentru a crește gradul de responsabilitate socială față de mediu și utilizarea rațională a resurselor (sesiuni de informare Focus-grup). Localizată în centrul satului și accesibilă pentru cea mai mare parte a sătenilor, Grădinița de copii Nr. 1 găzduiește peste 100 de copii și creează cca 28 de locuri de muncă (beneficiari direcți ai proiectului), contribuind astfel
la dezvoltarea economiei locale.
Conceptul proiectului se aliniază la prevederile Strategiei de Țară a Programului GEF SGP OP7 pentru perioada 2020-2024 și anume la Prioritatea „Co-beneficiile accesului la energie cu emisii reduse de carbon, aria de intervenție 1. Promovarea tehnologiilor eficiente energetic și celor bazate pe energie regenerabilă, oferind beneficii socio-economice și îmbunătățind mijloacele de trai.” Implementarea activității de termoizolare a pereților externi ai grădiniței va facilita micșorarea consumului de combustibil tradițional, reducerea poluării cu CO2 și a costurilorpentru încălzirea clădirii cu cca 40%.