Reciclăm DEEE și realizăm ODD

Caracteristici

Regiunea:

tot teritoriul RM

Beneficiar:

AO EcoDigital

Domeniu tematic principal:

Coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale

Perioada:

2021.02.08 - 2022.02.07

Suma grantului:

48 880 $

Statut:

Finalizat

Anual în Republica Moldova sunt generate circa 10 mii tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), iar conform Studiului privind generarea și gestionarea e-deșeurilor în mun.Chișinău, top obstacole cu privire la colectarea DEEE sunt informarea insuficientă cu privire la colectarea și reciclarea DEEE și lipsa Infrastructurii de colectare DEEE. Toate luate împreună aduc o povară enormă asupra mediului – dacă desigur nu sunt gestionate sustenabil și durabil.
Reieșind din rezultatele studiului realizat de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor în anil 2019 și nemijlocit rezultatele și impactul proiectului implementat cu suportul Programului de granturi mici Gef SGP Moldova, A.O. EcoDigital consideră importantă asigurarea continuității rezultatelor obținute și nemijlocit extinderea numărului de beneficiari a proiectului cu acces la informație și puncte de colectare a DEEE-urilor, astfel contribuind direct la realizarea a cel puțim opt Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) cu nr. 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15 și 17. Astfel, ne propunem extinderea infrastructurii de colectare DEEE prin crearea de noi puncte de colectare (72 puncte), permițînd astfel să se asigure locuitorii Republica Moldova cu unica și cea mai mare rețea de colectare a DEEE - 200 puncte de colectare DEEE (minim cîte un punct în fiecare Centrul raional).
Odată cu extinderea rețelei de colectare a DEEE-urilor și nemijlocit creșterea numărului populației informată și implicată în gestionarea acestor deșeuri periculoase, se va reuși reducerea nivelului de contaminare a mediului cu substanțe chimice periculoase, dar și riscul de expunere la diverse boli a populației, în concordanță cu Inițiativa Strategică 3 al Strategiei pe Țară GEF SGP (De la coaliții locale spre cele globale pentru managementul substanțelor chimice și gestionarea deșeurilor).
Beneficiarii proiectului preponderent vor fi instituțiile reprezentante din sectorul public (APL), inclusiv la cerere și/sau prin metoda selecției, agenți economici, instituții de învățământ, ONG-uri, etc.
O componentă importantă a proiectului este Educarea și Conștientizarea populației și promovarea principiului de REPAIR, conform celor mai bune practici mondiale, ceea ce permite prelungirea duratei de viață echipamentelor. Ca acțiune planificată în acest sens este amenajarea unei clase de laborator în cadrul Colegiului de Ecologie – clasa DEEE, care va fi dotată cu diverse monstre de DEEE, fapt ce va permite studierea și vizualizarea în detaliu a tipurilor de materiale din care sunt compuse (plastic, metal, electronice, etc.). Laboratorul va fi utilizat ca spațiu pentru organizarea atelierelor de reparații a DEEE-urilor și diverse sesiuni/ateliere informative.
Prin toate activitățile planificate pentru o perioadă de 12 luni, proiectul urmărește o implicare mai activă a populației nu doar din mun. Chișinău, dar din întreaga țară, fiecare din raioane având acces la informații, puncte și campanii locale de colectare organizate cu suportul operatorilor autorizați, parteneri ai proiectului și nemijlocit educarea unor deprinderi corecte.