19.03.2018

25 de reprezentanți ai asociațiilor obștești din Republica Moldova au participat la o sesiune de instruire în domeniul practicilor agroecologice adaptate la schimbările climatice

25 de reprezentanți ai asociațiilor obștești din Republica Moldova au participat la o sesiune de instruire în domeniul practicilor agroecologice adaptate la schimbările climatice

15-16 martie 2018 – 2 zile. 24 asociații obștești, 25 reprezentanți ai acestora. 5 proiecte SGP, inclusiv 4 în desfășurare. Vreo 2 duzine de idei de proiecte. Sunt date cuantificabile care definesc sesiunea de instruire, organizat cu scopul dezvoltării abilităţilor şi fortificării capacităţilor ONG-urilor în formularea propunerilor de proiecte competitive, dedicate promovării practicilor agro-ecologice inovative, adaptate la schimbările climatice, dezvoltării ideilor de proiect și transferului bunelor practici. Sesiunea s-a desfășurat cu suportul Programului de Granturi Mici al Facilității Gloale de Mediu, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) și executat de Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS).

Participanții au fost dornici să învețe cum să dezvolte un proiect în domeniul agroecologiei inovative inteligente din punct de vedere al climei, precum și să asigure relevanţa acestuia în conformitate cu cerințele GEF. Printre temele abordate în cadrul sesiunii, pot fi menționate următoarele:

 • Impactul agriculturii asupra schimbărilor climatice;
 • Soluții de reducere a impactului agriculturii asupra schimbărilor climatice;
 • Promovarea culturilor intercalate și a practicilor de policultură;
 • Rotația culturilor;
 • Culturile de acoperire, mulcirea;
 • Integrarea culturilor/pădurilor și a efectivului de animale;
 • Sisteme integrate organizate și deliberate de gestionare a nutrienţilor;
 • Gestionarea biologică a dăunătorilor, a bolilor și a buruienilor;
 • Captare și acumulare a apei pluviale în scopuri de irigare la scară mică în ecosistemele secetoase/aride;
 • Manipularea structurilor vegetale și asociațiilor de plante pentru a îmbunătăți eficiența utilizării apei și sporirea biodiversității;
 • Agrosilvicultură cu utilizarea copacilor multifuncționali și abilități de fixare a nitrogenului pentru îmbunătățirea solurilor (practici agroforestiere şi silvopastorale);
 • Utilizarea resurselor locale și a surselor de energie regenerabilă;
 • Utilizarea compostului și reciclarea deșeurilor, precum și managementul general durabil al peisajelor agricole;
 • Principiile managementului durabile a terenurilor/piesajelor agricole;
 • Principii generale ale permaculturii.

Reamintim că Programul de Granturi Mici al GEF continuă sa primească propuneri de proiecte în domeniul de interes ale programului. Acestea vor fi recepţionate continuu şi vor fi evaluate trimestrial. Mai multe detalii găsiți pe http://sgpmoldova.org/ro/news_item/94.

***

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF) oferă granturi organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate (ONG/CBO) din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu1, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. Moto-ul SGP este “acțiunea comunității cu impact global!”.

Parteneriatele efective sunt cheia succesului pentru SGP Moldova. De la structurile de management și mecanism de finanțare spre acțiunile de bază, parteneriatele pătrund în toate aspectele de operare ale SGP. ONG/OSC-uri sunt canalele viabile pentru promovarea împuternicirii comunității, dreptului de proprietate și participare în dezvoltare și astfel pot fi considerate ca cei mai semnificativi parteneri ai SGP. Ei pot avea un rol efectiv în înțelegerea mai bună a necesităților și cerințelor comunității și trebuie să aibă o șansă de a-și îndeplini pe deplin responsabilitățile față de aceste comunități.

Mai multe informații despre program pot fi găsite pe pagina www.sgpmoldova.org și pe pagina de Facebook GEF SGP Moldova.