16.09.2013

Centrul Primului Ajutor – participant la Seminarul extins al GEF pentru grupuri de țări din Europa de Est

În perioada de 4-6 septembrie 2013 în Sarajevo, Bosnia şi Herțegovina a avut loc Seminarul extins al Fondului Global de Mediu (GEF) pentru grupuri de țări din Europa de Est, cuprinzînd următoarele țări: Albania, Bosnia and Herțegovina, Bulgaria, Croația, Georgia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia și Ucraina.

Din partea Republicii Moldova au fost selectați 2 reprezentanți: Organizaţia Neguvernamentală de Mediu “Centrul Primului Ajutor” în persoana dnei Zaharia Iuliania care a prezentat proiectul “Promovarea demonstrării, dezvoltării și transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon prin implementarea sistemului de iluminat public autonom cu panouri fotovoltaice și plafoane LED”, proiect finanțat de către GEF în cadrul Programului de Granturi Mici (SGP), și ECOS - Centrul Regional pentru Studii de Mediu în persoana dlui Drumea Dumitru care a vorbit despre proiectele și activitățile GEF cu implicarea organizațiilor societății civile (OSC).

Seminarul din 4 septembrie a fost organizat de către Reţeaua GEF/ONG, condusă de Dn. Humfrey Legge – punct focal regional al reţelei pentru Europa de Est și Asia Centrală, cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale din aceste țări, unde pe lîngă prezentările proiectelor finanțate de către GEF în fiecare dintre țări s-a discutat și despre obiectivele și misiunea care au stat la baza creării rețelei GEF/ONG, beneficiile și obligațiile care le presupune calitatea de membru de asemenea și criteriile de aderare. La această reuniune s-a pus în discuție gradul de implicare a societății civile în programele GEF în țările din regiune, realizările și problemele cu care se confruntă OSC în programele GEF. După prezentarea Politicii de Implicare a Societății Civile și a Politicii Egalității de Gen  au urmat dezbateri asupra acestor subiecte. Una dintre propunerile înaintate de către ONG-uri ca parteneri de bază în activitatea GEF, a fost posibilitatea societății civile de a se implica în proiectele GEF nu numai prin intermediul Programului de Granturi Mici (SGP), dar și prin accesarea de granturi medii și mari, la fel și simplificarea procedurii de obținere a finanțării.

 Vis-a-vis de proiectul prezentat de Organizaţia Neguvernamentală de Mediu “Centrul Primului Ajutor”, au fost propuse următoarele: elucidarea oportunităților locale de participare în cadrul proiectului ca co-finanțator; amplificarea proiectului dat la nivel regional (Moldova, Macedonia, Bosnia și Herțegovina); pregătirea unui proiect similar în vederea obținerii granturilor medii sau mari, și crearea unei rețele GEF/NGO regionale.

Întrunirea din 5-6 septembrie a fost organizată de către Secretariatul GEF, reprezentanții tuturor țărilor menționate mai sus și a debutat cu o prezentare generală a GEF unde s-a făcut o analiză mai amplă a performanțelor obținute în cadrul fazei operaționale 5. Apoi sau prezentat Strategiile GEF pentru faza operațională 6  și anume direcțiile, scopurile, obiectivele și prioritățile atît în domeniul managementului resurselor naturale: biodiversitate, ape internaționale, degradarea terenurilor, gestionarea durabilă a pădurilor  și programelor semnificative  cît și în domeniul atenuarea schimbărilor climatice, substanțelor chimice și deșeurilor.

La capitolele Evaluare & Monitorizare, Importanța Evaluării Intermediare, Strategia în domeniul conex dezvoltarea  capacităților (faza operațională 5) sau pus în discuție următoarele subiecte: nivelul de monitorizare a portofoliului GEF la nivel de țară, importanța și rezultatele evaluării intermediare și revizuirea priorităților naționale pentru dezvoltarea capacităților în domeniul protecției mediului global”, unde reprezentanții țărilor în urma consultărilor în grup și-au expus concluziile, propunerile și prioritățile.