05.09.2022

Concurs de Propuneri de Proiecte în domeniul gestionării deșeurilor din plastic

GEF SGP lansează Concursul de Propuneri  de Proiecte pentru a acorda granturi mici de până la 50 000 USD organizațiilor societății civile (OSC-urilor), inclusiv GAL-urilor, pentru a pune în aplicare o abordare de analiză a sistemelor pentru elaborarea și implementarea soluțiilor care vizează gestionarea poluării cu plastic, advocacy pentru elaborarea și implementarea politicilor, elaborarea și implementarea modelelor, a programelor educative și a campaniilor de gestionare a deșeurilor:

Elaborarea și implementarea proiectelor demonstrative ale sistemelor comunitare de gestionare a deșeurilor până la nivelul zero (comunități și orașe inteligente din punct de vedere al gestionării deșeurilor) 

 • Prevenirea, reducerea și eliminarea produselor din plastic inutile și neesențiale pentru a opri poluarea de la sursă;
 • Dezvoltarea și implementarea a unor acțiuni de regândire, reutilizare, reducere, reciclare și eliminare ecologică a deșeurilor, conform ierarhiei de gestionare a deșeurilor;
 • Sprijinirea elaborării alternativelor și soluțiilor ecologice (start-up-uri)
 • Incorporarea sectoarelor informale de gestionare a deșeurilor și îmbunătățirea mijloacelor de existență a lucrătorilor informali;
 • Desfășurarea acțiunilor regulate de salubrizare pentru sensibilizare, advocacy și schimbarea comportamentului.

Elaborarea și implementarea politicilor

 • Sprijinirea formulării și implementării politicilor (inclusiv interzicerea utilizării materialelor plastice de unică folosință, responsabilitatea sporită a producătorilor sau importatorilor și stimulente pentru un mediu curat);
 • Desfășurarea acțiunilor de sensibilizare și advocacy pentru a interzice utilizarea materialelor plastice neesențiale de unică folosință;
 • Organizarea ședințelor/dialogurilor între guvern, societatea civilă și sectorul privat pentru a formula și implementa politici și regulamente.

Sensibilizare, participarea publică și campanii globale

 • Elaborarea materialelor de sensibilizare și a activităților de promovare a interacţiunii cu comunitatea (outreach);
 • Elaborarea și implementarea acțiunilor intensive și regulate de sensibilizare și participare publică (cum ar fi activități săptămânale de salubrizare, programe radio/TV și campanii pe rețele sociale);
 • Organizarea campaniei anuale a Săptămânii de utilizare zero a plasticului de unică folosință, sau a Campaniei de salubrizare de Ziua Mondială de Salubrizare, în a treia zi de sâmbătă din luna septembrie, cu participarea întregii societăți (a oficialilor guvernamentali de rang înalt, a întreprinderilor și a organizațiilor societății civile);

Pentru a se demonstra susţinerea proiectului pe plan local şi durabilitatea rezultatelor, proiectul trebuie să asigure o cofinanţare, la un nivel de cel puţin 50% din costurile totale ale proiectului. Cofinanțarea se poate face în numerar şi în natură. Din totalul cofinanțării, se recomandă ca cca 50% să fie în numerar şi cca 50% în natură.

Procedura de aplicare:

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa denis.parea@undp.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, Grant Plastic 2022, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 30 Septembrie 2022, 23:59 (GMT +2).

Pentru informație adițională cu privire la procesul de participare la concurs, Vă rugăm să-l contactați pe Denis Parea, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, prin e-mail: denis.parea@undp.org, sau la tel. (+373) 22 839-876, mob. 0 686 86 777.

Documente de suport