28.02.2018

IFAD anunță concurs de granturi pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi

IFAD anunță concurs de granturi pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi.

Suportul financiar se acordă pentru:

 • Înierbarea plantațiilor multianuale – plantarea ierburilor perene în intervalul dintre rânduri din plantațiile de vii și livezi care contribuie la prevenirea și combaterea eroziunii solului;
 • Culturi intercalate (în benzi sau în rânduri)- cultivarea unei sau două culturi suplimentare în spațiile existente între rândurile de culturi principale pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului;
 • Fâșie de filtrare – fâșie formată din ierburi perene sau arbuști forestieri, plantată de-a lungul malului bazinului de apă (lac, iaz sau râu) în scopul prevenirii eroziunii solului și poluării bazinelor de apă;
 • Bandă circulară de protecție a versanților – bandă formată din ierburi perene ce încercuiește versanții cultivați, protejând culturile contra apei și reținând substanțele poluante existente;
 • Reabilitarea terenurilor degradate – plantarea ierburilor perene pe terenurile degradate cu scopul de a combate eroziunea și pierderea productivității solului. Degradarea terenului poate fi cauzată de eroziunea pluvială și cea eoliană, care au drept consecință pierderea stratului fertil de suprafață, pierderea nutrienților, salinizarea, degradarea fizică prin inundare, degradarea chimică etc;
 • Decontaminarea terenurilor poluate – ameliorarea terenurilor unde anterior au fost depozitate îngrășăminte chimice. Aceste terenuri sunt reabilitate prin curățirea de deșeuri, renivelare și înierbare cu ierburi sau arbori forestieri; Ameliorarea terenurilor de pășunat – APL vor putea ameliora pășunile comunale;
 • Terase înierbate – presupune executarea lucrărilor de înierbare a teraselor, creându-se astfel o treaptă de sol plantată cu ierburi perene care reține și absoarbe apa ce se scurge de pe pante.

Valoarea grantului:

Până la 700 USD per 1 ha (dar nu mai mult de 50% din costul total al investiției), suprafața maximă ameliorată și/sau înființată per 1 beneficiar nu va depăși 10 ha.

Cerințe față de aplicant

 • Autoritățile publice locale (primării) (cu excepția orașelor Chișinău si Bălți);
 • Întreprinderile agricole și grupurile de întreprinzători de orice formă organizatorico-juridică înregistrate în zonele rurale a Republicii Moldova (cu excepția orașelor Chișinău și Bălți);
 • Instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnice și didactico-experimentale înregistrate în mun. Chișinău și Bălți sunt considerate eligibile doar în cazul când dețin terenuri agricole și își desfășoară activitatea în zona rurală.

Condițiile de eligibilitate

Pentru primării:

 • Să posede documente care atestă că Primăria deține terenuri publice în proprietate necesare pentru reabilitarea/înființarea învelișurilor de ierburi;
 • Să asigure cofinanțarea în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total al lucrărilor de reabilitare/ înființare a învelișurilor de ierburi sau echivalentul în bunuri și servicii.

Pentru întreprinderile agricole:

 • Să posede certificat/decizie de înregistrare/extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și să dețină o activitate agricolă pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți;
 • Să posede cel puțin un an experiență în domeniul producerii agricole;
 • Să posede documente care atestă că întreprinderea deține plantații multianuale sau terenuri agricole în proprietate sau arendă pe un termen de cel puțin 5 ani, înregistrate la oficiul teritorial cadastral, necesare pentru reabilitarea/înființarea învelișurilor de ierburi;
 • Să asigure cofinanțarea în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total al lucrărilor de reabilitare/ înființare a învelișurilor de ierburi sau echivalentul în bunuri și servicii.

Sursa anuţului poate fi găsită aici.