Crearea, restabilirea și protecția ecosistemelor seminaturale și spațiilor verzi în Zona Umedă de Importanță Internațională Ramsar ”Nistrul Inferior”

Характеристики

Регион:

Stefan-Voda

Получатель:

Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova

Основная область:

Климатические изменения

Период:

2014.03.04 - 2014.11.04

Сумма гранта:

47 677 $

Статус:

Законченный

Începînd cu anii 1990 ecosistemele seminaturale și spațiile verzi din localitățile Republicii Moldova au început să degradeze.

La etapa actuală în Zona Umedă de Importanță Internațională Ramsar ”Nistrul Inferior” din Republica Moldova una din problemele de bază este crearea, restabilirea și protecția ecosistemelor seminaturale și spațiilor verzi. Unele fîșii forestiere de protecție din cadrul ecosistemelor seminaturale vor fi plantați cu arbori ce dispun de o protecție maximă împotriva eroziunii solului și captare a CO2.

Convenția Ramsar privind zonele umede de importanță internațională este acea convenție prevederile căreia se implementează în mod prioritar potrivit activităților proiectului.

Scopul proiectului a fost identificat pe parcursul unei îndelungate perioade de timp și a obținut forma pe parcursul ultimului an de zile după zeci de consultări cu reprezentanții ONG-lor din teritoriul respectiv, președintele și vicepreședintele de raion, primari, inspectori ecologici, pădurari, specialiști cadastrali, lideri locali, dar și simpli cetățeni.

Scopul este crearea, restabilirea și protecția ecosistemelor seminaturale și spațiilor verzi în Zona Umedă de Importanță Internațională Ramsar ”Nistrul Inferior”.

Obiectivele pentru atingerea scopului sunt următoarele:

  1. Crearea, restabilirea și protecția ecosistemelor seminaturale și spațiilor verzi prin activități și lucrări întreprinse de colectivitățile locale din 10 sate.
  2. Promovarea resurselor regenerabile prin instalarea sistemelor de iluminat LED cu panouri fotovoltaice pentru asigurarea permanentă și autonomă a iluminării pe timp de noapte.
  3. Conștientizarea și mediatizarea implementării proiectului pe paginile web ale partenerilor (direcți 12, indirecți 20), la radiou și în presă.
  4. Monitorizarea lucrărilor și activităților implementării proiectului prin intermediul femeilor responsabile de aceasta din fiecare localitate, pentru asigurarea succesului realizării.

Activitățile proiectului sunt necesare pentru asigurarea executării Hotărîrii Guvernului nr.593 din 01.08.2011 ”Cu privire la aprobarea Programului național privind constituirea rețelei ecologice naționale pentru anii 2011-2018.

Pentru mai multe detalii.