Проекты

Тематическая область:

Promovarea exemplelor de conlucrare strategică dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”

Тематическая область: Cбережение ландшафта

Zona Ramsar „Nistrul de Jos” este o zonă valoroasă din punct de vedere al bogăţiei diversităţii biologice, de aceea a fost recunoscută în calitate de zonă umedă de importanţă internaţională a Convenţiei Ramsar (Nr.1316) şi ulterior a fost inclusă în fondul ariilor naturale protejate de stat. Zona Ramsar „Nistrul de Jos” care posedă biodiversitatea cea mai mare din AP ale țării (și include 8 zone-nucleu REN &ici...

GreenTech Rangers - Accelerator pentru start-up-uri de sustenabilitate

Тематическая область: Климатические изменения

Contextul proiectului: GreenTech Rangers este un program de accelerare pentru startup-uri, menit să îmbunătățească ecosistemul antreprenorial social / ecologic din Moldova. Acesta integrează diverse inițiative orientate spre socială pentru a crea o călătorie de învățare și dezvoltare pentru tinerii talentați moldoveni pentru a îmbunătăți mediul natural din țară. GreenTech Rangers este implementat de un consorțiu format din...

Portal Educațional E-learning în Agricultura Ecologică

Тематическая область: Агроэкология

Prezentul Proiect a fost conceput pentru a contribui la soluționarea problemelor de ordin global și se încadrează perfect în Componenta 2 PGM a EO6: Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei. Pentru a contribui la această componentă este propusă atingerea obiectivului general al Proiectului: Popularizarea aplicării mijloacelor agricole inofensive și prietenoase mediului. Aceasta poate fi atins prin crearea unei...

Promovarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice cu accent pe bazinul râului Răut

Тематическая область: Cбережение ландшафта

Cercetările ştiinţifice confirmă faptul că încălzirea globală este un rezultat direct sau indirect al activităţilor umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei terenurilor etc.), care determină schimbarea compoziţiei atmosferei globale şi care se adaugă la variabilitatea naturală a climei, observate pe o perioadă de timp comparabilă. În Republica Moldova, variabilitatea climatică are efecte directe asupra unor sect...

Contribuția beneficiarilor la elaborarea Strategiei programului de țară al PGM EO7 în Republica Moldova

Тематическая область: Развитие потенциала

     Echipa de experți cooptați de ADTM intenționează să elaboreze Strategia Programului de Țară pentru EO7 al Programului de granturi mici din GEF, care își propune drept scop “să promoveze și să susțină inițiativele inovative, inclusive și scalabile, precum și să încurajeze parteneriate cu implicarea multiplilor actori la nivel local pentru a aborda problemele globale de mediu în peisajele terestre/ma...

Eficientizarea energetică a gimnaziului din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă

Тематическая область: Климатические изменения

Problema schimbărilor climatice a devenit una dintre cele mai importante cu care se confruntă omenirea în secolul XXI. Angajamentele țărilor în cadrul Acordului de la Paris din 2015, enunțate în Contribuțiile Naționale Determinate (CND), oferă cadrul necesar pentru orientarea acțiunilor la nivel național spre atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. APL din s. Feștelița intenționează să integreze obiectivele...

AGROECOLOGIA – şanse şi perspective pentru comunitățile rurale

Тематическая область: Cбережение ландшафта

Albia râului Camenca şi a afluenţilor săi au fost regularizate la maxim. Circa 50% din lungimea albiilor sunt lacuri de acumulare artificial create. Majoritatea lacurilor sunt gestionate de către arendaşi în scopuri piscicole, suprapopularea rezervoarelor cu puiet de peşte, micşorează drastic, în perioada de vară cantitatea de O2 în apă, problemă pe care antreprenorii, o rezolvă, prin introducerea masivă a silitrei &i...

Soluții inteligente de energie pentru Ecotown

Тематическая область: Климатические изменения

Cantemir (cca. 5000 de locuitori), oras din sudul Moldovei, a semnat Pactul de Inițiativă al Primarilor pentru Energie și Climă în 2012. După ce și-a asumat responsabilitatea de a reduce consumul de energie și emisiile de CO2 cu 20% până în 2020, guvernul local a dezvoltat Planul său de Acțiune pentru Energie Durabilă (SEAP). De atunci Cantemir a implementat activ proiecte pentru a-și atinge obiectivele energetice și climatice....

Restabilirea zonei La Nihalcea pentru conservarea biodiversității și valorificării potențialului ecoturistic

Тематическая область: Биоразнообразие

Lacurile și rezervoarele pot asigura apă pentru băut, pentru irigare, oferă condiţii de recreere şi deyvoltare a activităţilor precum pescuitul, generând valori naturale și culturale și ecosistemice. Turismul în jurul lacurilor și iazurilor are importanță economică locală și regională. Lacul La Nihalcea, deși posedă un potential impunător, a fost până în prezent ignorat în cea mai mare parte din cauza constrâng...

Parteneriate pentru un mediu curat

Începând cu anul 2001, or. Criuleni are o întreprindere municipală, care adună deşeurile menajere laolaltă şi le transportă la o gunoişte acceptată de primărie, care se află într-o pădure din apropierea oraşului. În ultimii ani însă, a crescut considerabil volumul de gunoi colectat de la orăşeni, inclusiv volumul deşeurilor din plastic, care astăzi, conform estimărilor din Strategia de gestionare a deșeurilor &...