Eficientizarea energetică a gimnaziului din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă

Характеристики

Регион:

satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă

Получатель:

AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova

Основная область:

Климатические изменения

Период:

2019.09.26 - 2020.09.30

Сумма гранта:

50 000 $

Статус:

Законченный

Problema schimbărilor climatice a devenit una dintre cele mai importante cu care se confruntă omenirea în secolul XXI. Angajamentele țărilor în cadrul Acordului de la Paris din 2015, enunțate în Contribuțiile Naționale Determinate (CND), oferă cadrul necesar pentru orientarea acțiunilor la nivel național spre atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

APL din s. Feștelița intenționează să integreze obiectivele de reducere a emisiilor și rezistenței climatice în politicile de dezvoltare și planurile de acțiuni locale, precum și să promoveze într-o mai mare măsură diversificarea economică și creșterea ecologică, accelerând astfel transformările structurale prin sisteme de guvernanță mai eficiente. Pentru a facilita acest proces au fost elaborate Planul de Acțiuni privind energia durabilă (SEAP) și Planul Strategic de Dezvoltare Socio-economică (PDSE) pentru perioada 2017- 2022, iar primarul comunei Feștelița, dn. Nicolae Tudoreanu, a semnat Convenția primarilor pentru climă și energie. Astfel s. Feștelița s-a angajat oficial să reducă emisiile de CO2 până în anul 2020 cu cel puțin 20% față de anul de referință 2011. Obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care urmează a fi atins (conform SEAP) în s. Feștelița a fost stabilit la 172,7 tone de CO2.

Clădirea gimnaziului din s. Feștelița este una tipică. Pereții exteriori ai clădirii sunt construiți din blocuri mici de calcar fără izolare termică. Clădirea, elementele constructive și sistemul energetic al ei au nevoie de îmbunătățire la capitolul eficienței utilizării resurselor energetice și aducerea ei la normele moderne. La momentul actual la gimnaziu își fac studiile 286 elevi, iar întru menținerea stării tehnice a edificiului și instruirea educațională a elevilor activează un total de 26 cadre didactice și 16 lucrători ai personalului tehnic. Clădirea gimnaziului este conectată la apeduct, și sistemul de canalizare. Agentul termic în edificiu este furnizat în perioada rece a anului de la cazangeria autonomă pe bază de gaze naturale.

Scopul proiectului ”Eficientizarea energetică a gimnaziului din s. Feștelița, rn. Ștefan Vodă” este de a contribui la realizarea politicii energetice locale durabile, permițând APL din s. Feștelița să implementeze unele proiectele de investiții încorporate în SEAP și PDSE, precum și la dezvoltarea unor economii cu emisii reduse și reziliente la schimbările climatice la nivel local.

Pentru a obține aceste rezultate, în cadrul proiectului propus vor fi implementate 2 măsuri de Eficiență Energetică a gimnaziului, și anume:

1 – Termoizolarea clădirii gimnaziului din s. Feștelița (co-finanțat de GEF SGP)

2 – Instalarea cazangeriei pe baza de biomasă cu puterea de cca 200 kW (co-finanțat din alți donatori);

Astfel, la nivel local, complexul de măsuri de Eficiență Energetică propus va contribui la:

  • scăderea dependenței energetice;
  • generarea veniturilor și economiilor în bugetul APL Feștelița datorită termoizolării, utilizării eficiente a SER;
  • Reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă.