Energie curată pentru copii sănătoși

Характеристики

Регион:

Com. Chișcăreni, r-ul Sîngerei

Получатель:

Centrul de Orientare şi Promovare Europeană „Dialog”

Основная область:

Климатические изменения

Период:

2013.09.02 - 2014.09.02

Сумма гранта:

35 066 $

Статус:

Законченный

Proiectul vine spre executarea priorităților expuse în Programul GEF SGP  și se încadrează   în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic 2 Schimbări climatice, Obiectiv imediat 3: Promovarea demonstrării, dezvoltării şi transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon, la nivelul comunităţii.

Proiectul prevede instalarea pe acoperișul grădiniței de copii din localitatea Chișcăreni a circa 60 panouri solare, care vor capta energia solară și o vor transforma în energie electrică, capabilă să substituie la 90 % necesitatea de consum a instituției  și 80 tuburi integrate într-un sistem de colectoare solare, care vor asigura instituția cu apă caldă.

Activitățile adiacente proiectului vor fi:

  • seminare;
  • ateliere de lucru privind problemele globale de mediu și căile de soluționare a lor;
  • masă rotundă privind problemele globale de mediu și căile de soluționare a lor;
  • actualizarea informațiilor  despre proiect pe pagina www.chiscareni.md;
  • elaborarea unui studiu de eficiență energetică a proiectului și diseminarea experienței de succes.

Persoana de contact - Mihai Pasecinic - tel. 079330607

Pentru mai multe detalii.