Formarea Rețelei Ecologice Naționale – contribuție la nivel local și național

Характеристики

Регион:

Aria protejată Zona Ramsar „Nistrul de Jos”

Получатель:

Societatea Ecologică ”BIOTICA”

Основная область:

Биоразнообразие

Период:

2013.09.01 - 2014.08.30

Сумма гранта:

48 850 $

Статус:

Законченный

Proiectul se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic 1 Biodiversiate, Obiectiv imediat 1: Îmbunătăţirea sustenabilităţii ariilor protejate şi a zonelor de conservare de interes comunitar, prin acţiuni ale comunităţii.

Aria de implementare posedă biodiversitatea cea mai mare din AP ale țării (și include 8 zone-nucleu REN în 18 complexe naturale): plante superioare – 950 specii, mamifere – 54, păsări – 215, amfibieni şi reptile – 18 inclusiv speciile din Lista Roșie Mondială IUCN: Mustela lutreola – categorie EN, Saga pedo, Onconotus servillei, Morimus finereus și 4 – păsărilor-migrătoare – VU, și 19 specii – din categoria NT. Aria menţine multe specii de animale protejate de Convențiile Ramsar și Bonn (89) precum și Convenția Berna (188) din care pentru multe trebuie realizate măsuri speciale de protecție a habitatului (Decizia No. 6 din 1998), de exemplu pentru Elaphe quatuorlineata (șarpe mai rar în Moldova), care suferă de fragmentarea habitatelor. Aria menţine concentrații remarcabile ale speciilor de lilieci și libelule.

Obiectivele proiectului:

1. Finisarea elaborării instrumentelor de planificare a REN și ale zonelor-nucleu ale sectoarelor locale REN;

2. Precizarea zonării zonelor-nucleu în limitele zonei Ramsar "Nistrul de Jos" și descrierea sectoarelor ce corespund clasificării NATURA 2000 și "Reţelei Smarald."

3. Crearea posibilităților pentru comunitățile locale pentru formarea rețelei ecologice; contribuirea la asigurarea integrității sectoarelor de coridor ale ei de-a lungul Nistrului.

4. Creșterea gradului de informare și de cunoștințe juridice pentru populația locală pentru o administrare mai bună a zonei Ramsar.

Pentru mai multe detalii.