GreenTech Rangers - Accelerator pentru start-up-uri de sustenabilitate

Характеристики

Регион:

Chisinau

Получатель:

AO Academia de Guvernare a Mediului din Moldova

Основная область:

Климатические изменения

Период:

2019.10.25 - 2019.10.31

Сумма гранта:

41 562 $

Статус:

Законченный

Contextul proiectului:

GreenTech Rangers este un program de accelerare pentru startup-uri, menit să îmbunătățească ecosistemul antreprenorial social / ecologic din Moldova. Acesta integrează diverse inițiative orientate spre socială pentru a crea o călătorie de învățare și dezvoltare pentru tinerii talentați moldoveni pentru a îmbunătăți mediul natural din țară.

GreenTech Rangers este implementat de un consorțiu format din 4 organizații: MEGA, Generator Hub / DNT, EcoVisio și YES-Europe. Colaborarea acestor organizații face posibilă reunirea celor mai bune talente din Moldova pentru a idealiza, a crea prototipuri și a comercializa soluții pentru atingerea Obiectivelor Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă (SDG). În ceea ce privește SDG-urile, am ales trei obiective interconectate ca prioritate pentru prima ediție a programului în 2019-2020: SDG 7. Energie accesibilă și curată, SDG 11. Orașe și comunități durabile și SDG 13. Acțiunea climatică.

Problemă:

Problema cheie pe care o rezolvă GreenTech Rangers este insuficiența pregătirii studenților și a tinerilor profesioniști în stabilirea și dezvoltarea de întreprinderi sociale viabile și profitabile în industria GreenTech / CleanTech / EcoTech din Moldova.

Moldova are un ecosistem antreprenorial în devenire. Nu are încă un mediu socio-economic dezvoltat care să permită tinerilor talentați să stabilească și să dezvolte start-up-uri viabile GreenTech / CleanTech / EcoTech. Am observat această perspectivă din cantitatea și calitatea propunerilor prezentate în cadrul inițiativelor și evenimentelor anterioare antreprenoriale organizate. De asemenea, am remarcat dificultatea startup-urilor locale de a se prezenta și de a concura la evenimentele internaționale. În plus, piața soluțiilor GreenTech / CleanTech / EcoTech în Moldova este relativ mică. Prin urmare, pentru ca întreprinzătorii sociali locali să creeze întreprinderi înfloritoare în această industrie, trebuie să învețe să-și prezinte ideile investitorilor, să atragă capital de impact social, să se extindă pe piața internațională și să dea valoare semnificativă. Există un decalaj pe piață care trebuie rezolvat pentru a permite talentelor din Moldova să contribuie la dezvoltarea durabilă prin spiritul antreprenorial.

Soluție și argumentare:

Ca soluție la problema descrisă mai sus, vom dezvolta un program cuprinzător de experimentare și accelerare pentru a sprijini antreprenoriatul social / verde în industria GreenTech / CleanTech / EcoTech din Moldova. Acest program va stabili un mediu activ și de susținere pentru antreprenoriatul social / ecologic din țară care va sprijini, la rândul său, crearea de start-up-uri viabile GreenTech / CleanTech / EcoTech.

Site-ul proiectului:

Principalele evenimente ale programului (ateliere de lucru, Eco-hackthon, Bootcamp, întâlniri de mentorat și Finala națională) vor avea loc la Chișinău. Cu toate acestea, potențialii antreprenori sociali din patru părți ale țării (tineri din stânga și din dreapta Nistrului, Gagauzia și Bălți) vor fi invitați să se alăture programului, cu acoperirea cheltuielilor de călătorie legate de evenimente. Și Finala Globală ClimateLaunchpad se va întâmpla în una din țările din rețeaua ClimateLaunchpad și anume Olanda.

Comunități vizate:

Vom accepta 30 de participanți la GreenTech Rangers în 2019-2020, din care circa 20 de tineri talentați urmează să absolve programul. Vizăm două tipuri de participanți. Majoritatea (aproximativ 60%) de persoane acceptate vor fi studenți universitari și tehnici dornici să devină antreprenori sociali și să-și stabilească propria inițiativă. În plus, aproximativ 40% dintre participanți vor fi tineri profesioniști dispuși să devină antreprenori în cadrul organizațiilor lor sociale sau de mediu existente.

Relevanţă:

Judecând după focus-ul SDG-urilor GreenTech Rangers în 2019-2020, programul va genera soluții antreprenoriale și eco-inovații pentru două componente ale Strategiei GEF SGP: Agroecologie inovativă inteligentă din punctul de vedere al climei și Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon. Pe lângă crearea unui mediu favorabil dezvoltării inițialelor sociale în aceste domenii și sprijinirea efectivă a creării a 10 startupuri viabile, programul conferă, de asemenea, participanților cunoștințe și abilități de a funcționa în aceste domenii ca tineri profesioniști. Acest lucru face ca GreenTech Rangers să fie potrivit și pentru componenta Incluziune socială (egalitatea de gen, tineret).