Îmbunătățirea performanței sistemelor de informare în domeniul mediului în Republica Moldova pentru conformitatea cu standardele europene

Характеристики

Регион:

Republica Moldova

Получатель:

AO OIKUMENA

Основная область:

Климатические изменения

Период:

2014.01.15 - 2016.07.31

Сумма гранта:

45 000 $

Статус:

Законченный

Informația din domeniul mediului și Sistemele Informaționale de Management a Datelor de Mediu (SIMDM) au un rol primordial în luarea deciziilor de mediu. Resursele informaționale despre starea și protecția mediului au devenit extrem de solicitate atât de actorii cu rol de decizie cât și de publicul larg. Ele capătă o importanță și mai mare din moment ce la elaborarea lor participă de rând cu organizațiile de stat abilitate și organizațiile neguvernamentale (ONG).

Deși în diferite țări există numeroase SIMDM, Republica Moldova are puțină experiență în acest domeniu și nu are un management electronic de date de mediu, cu atât mai mult sa fie destinat pentru acces public și pentru ONG-uri. ONG-urile, la fel și Ministerul Mediului al Republicii Moldova, au dificultăți în colectarea de date de mediu în conformitate cu standardele Comunității Europene (inclusiv standardele INSPIRE). În același timp, în Republica Moldova este un deficit de rapoarte bine-formate de mediu potrivite indicatorilor UE.

Proiectul dat este dedicat dezvoltării unui Serviciu Internet – Serviciu Public de Date  de Mediu (SPDM), bazat pe tehnologiile WEB GIS, pentru a ajuta ONG-urile în colectarea de date de mediu conform standardelor internaţionale (ex. INSPIRE), să le poată analiza, compila în rapoarte și să le poată folosi în diferite activităţi de protecţie a mediului.

Propunerea de proiect dată are ca scop realizarea următoarelor obiective:

  • Asigurarea mecanismelor de facilitare a colectării, procesării și distribuției datelor de mediu de către ONG-urile din domeniu prin intermediul SPDM.
  • Elaborarea unui WEB Portal bazat pe tehnologii GIS (SPDM) pentru încărcarea și descărcarea securizată a datelor de mediu de către ONG-urile de mediu și publicul larg.
  • Asigurarea trainingului ONG-urilor și transferului de cunoștințe pentru folosirea SPDM.

Proiectul va fi elaborat în întregime de Asociația Publică “Oikumena” (ONG) împreună cu partenerii săi: Ministerul Mediului al RM (promovarea politicilor de mediu în RM), programul Guvernamental e-Guvernare (promovarea politicilor statului în interacţiunea digitală dintre instituțiile statului cu cetăţenii), Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire (ACCAII) (asistenţă pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi consolidarea societăţii informaţionale) şi compania Trimetrica (reprezentant al liderului în domeniul softului GIS – ESRI). Oikumena şi partenerii săi vor cofinanța 50% din proiect, din care 50% în natură și 50% monetar.

În corespundere cu Indicatorii SGP proiectul dat va include activități de dezvoltare a capacității de tip trening de dezvoltare a ONG-urilor de mediu și altor organizații; organizarea monitoringului ecologic de către comunitate; participarea la luare de decizii; echilibru de gen în rândul participanţilor şi beneficiarilor.