Primul Centru Regional Ecologic de Inovație Socială: promovarea tehnologiilor

Характеристики

Регион:

s. Tarigrad, raionul Drochia

Получатель:

ACT Ormax

Основная область:

Климатические изменения

Период:

2013.08.01 - 2014.11.30

Сумма гранта:

48 780 $

Статус:

Законченный

Proiectul se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic 2 Schimbări climatice, Obiectiv imediat 3: Promovarea demonstrării, dezvoltării şi transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon, la nivelul comunităţii.

Proiectul prevede  crearea primului centru  de inovație socială în Moldova. În cadrul Centrului de Inovație Socială următoarele instrumente vor fi implementate:

- crearea atelierului pentru introducerea ecotehnologiilor în zonele rurale - consultanță și dezvoltarea panourilor solare, uscătoarelor și cuptoarelor solare, scaune pentru toalete uscate cu separare a urinei, compostoare pentru deșeurile organice, biofiltre pentru tratarea apelor uzate menajere;

- instruire și întărirea capacităților - realizarea modulelor de instruire în funcție de public, consultanță la centru și în comunități;

-  broșură pentru promovarea ecotehnologiilor la nivel profesional, manual tehnic și informațional;

- campanie de informare a publicului prin difuzarea broșurilor realizate în cadrul proiectelor precedente, actualizarea pagini web: www.ecotehnologia.info, difuzarea informației prin intermediul presei și televiziunii locale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reducerea sărăciei și a dependenței energetice în zonele rurale.

2. Crearea mecanismelor de protecție a apei potabile și a solului din zonele rurale.

3. Crearea capacităților locale (în vederea promovării și implementării tehnologiilor inovatoare ecologice în zonele rurale din Moldova, conducerea campaniei de informare și educație în domeniul utilizării tehnologiilor ecologie inovatoare, ca model pentru dezvoltarea durabilă).

Acest proiect ajută la soluționarea mai multor probleme de mediu, care serios afectează calitatea mediului ambiant din R. Moldova

Persoana de contact: Oleg Rotari - tel. 079447378, pagina web- http://ecotehnologia.info/

Pentru mai multe detalii.