Promovarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice cu accent pe bazinul râului Răut

Характеристики

Регион:

Moldova

Получатель:

Asociația Obștească Centrul Național de Mediu

Основная область:

Cбережение ландшафта

Период:

2020.01.28 - 2021.02.28

Сумма гранта:

50 000 $

Статус:

Законченный

Скачать PDF

Cercetările ştiinţifice confirmă faptul că încălzirea globală este un rezultat direct sau indirect al activităţilor umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei terenurilor etc.), care determină schimbarea compoziţiei atmosferei globale şi care se adaugă la variabilitatea naturală a climei, observate pe o perioadă de timp comparabilă.

În Republica Moldova, variabilitatea climatică are efecte directe asupra unor sectoare precum agricultura, silvicultura, gospodărirea apelor, sectorul rezidenţial şi de infrastructură, ce conduce la modificarea perioadelor de vegetaţie şi la deplasarea liniilor de demarcaţie dintre păduri şi pajişti, determină creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor meteorologice extreme (furtuni, inundaţii, secete).

În contextul celor expuse mai sus, Centrul Național de Mediu vine cu inițiativa de demarare a unui proiect care să micșoreze impactul schimbărilor climatice asupra ecocistemelor natural prin îmbinarea activităților de agroecologie inovativă, în special aplicarea principiilor de agrosilvicultură.

Restaurarea agroecologică este practica reintegrarii sistemelor naturale în agricultură pentru a maximiza sustenabilitatea, serviciile ecosistemice și biodiversitatea. Acesta este un exemplu de modalitate de aplicare a principiilor agroecologiei într-un sistem agricol.

Sistemele agroecologice sunt foarte diverse. Din perspectivă biologică, sistemele agroecologice optimizează diversitatea speciilor și resurselor genetice în moduri diferite. De exemplu, sistemele agroforestre organizează culturi, arbuști și arbori de diferite înălțimi și forme la diferite niveluri sau straturi, crescând diversitatea verticală.

Creșterea biodiversității contribuie la o serie de beneficii de producție, socio-economice, nutriționale și de mediu. Prin planificarea și gestionarea diversității, abordările agroecologice îmbunătățesc furnizarea de servicii ecosistemice, inclusiv polenizarea și sănătatea solului, de care depinde producția agricolă. Diversificarea poate crește productivitatea și eficiența utilizării resurselor prin optimizarea biomasei și recoltarea apei. Diversificarea agroecologică întărește, de asemenea, rezistența ecologică și socio-economică, inclusiv prin crearea de noi oportunități de piață

Acesta joacă un rol crucial în atenuarea schimbărilor climatice, în special datorită componentei sale reprezentate prin arbori. Copacii acumulează CO2 (care este cel mai predominant Gaz cu Efect de Seră) în biomasa lor. Agrosilvicultura ajută nu numai la atenuarea schimbărilor climatice, ci și la adaptarea la schimbările climatice. Oamenii ar trebui să fie conștienți de sfera de aplicare și de beneficiile Agrosilviculturii și ar trebui să participe la implementarea și dezvoltarea acestui sector în Moldova. Prin urmare, sistemul agroforestier este o practică solidă din punct de vedere economic și ecologic, cu îmbunătățirea productivității agricole generale, îmbogățirea solului prin căderea frunzelor, menținerea serviciilor de mediu, cum ar fi atenuarea schimbărilor climatice (sechestrarea carbonului), fitoremedierea, protecția bazinului hidrografic și conservarea biodiversității.

Activitățile proiectului sunt orientate spre reabilitarea zonei de izvor al rîului (lunca Răutului Superior), deoarece această porțiune este cel mai mare contribuitor la debitul rîului.

De asemena în contextul legislației naționale, prevederile de reabilitare a pădurilor se regăsesc în Hotărîrea Nr. 404 din 09.06.1994 Despre aprobarea Principiilor de bază pentru restabilirea terenurilor degradate și Legea Nr. 1041 din 15.06.2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate.

Este de menționat faptul că acest concept de proiect se încadrează în inițiativa strategică GEF agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei.