Aplicarea prevederilor reglementare privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

Caracteristici

Regiunea:

mun.Chișinău

Beneficiar:

A.O. Reciclare

Domeniu tematic principal:

Coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale

Perioada:

08.2021 - 02.2023

Suma grantului:

33 688 $

Statut:

În desfășurare

Axându-ne pe necesitatea unor practici sustenabile, acest proiect este dedicat creării noilor lanțuri valorice în cadrul deșeurilor, cu accent pe promovarea beneficiilor reciclării și abordările prietenoase mediului în gestionarea materiilor și a substanțelor chimice, prin participarea incluzivă a factorilor-motori pentru reducerea deversării/depozitării deșeurilor. Prezentul proiect vine să răspundă cerințelor noii legi a deșeurilor nr. 209/2016, care introduce instrumentul de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP), fiind parte a abordărilor economiei circulare în procesul de tratare a deșeurilor și pune accent pe recuperarea materialelor și prevenirea poluării.

Astfel, obiectivul general al proiectului este creșterea ponderii deșeurilor reciclate prin dezvoltarea și implementarea modelului de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP) pentru deșeurile de ambalaje în Republica Moldova.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O1. Dezvoltarea sistemului colectiv de Responsabilitate Extinsă a Producătorilor pentru deșeuri de ambalaje

O2. Îmbunătățirea legislației privind aplicarea instrumentului de Responsabilitate Extinsă a Producătorilor pentru deșeuri de ambalaje

O3. Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor și agenților economici pentru participarea lor la procesul de colectare separată și reciclare a deșeurilor

Obiectivele proiectului se regăsesc în Strategia de gestionare a deşeurilor pentru perioada 2013-2027, Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (HG nr. 561/2020) și cerințele Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, capitolul 16.

Aria de implementare a proiectului:

Zona de implementare a proiectului este municipiul Chișinău, ca fiind principalul centru industrial, cu extinderea ulterioară a ariei de implementare a activităților propuse și în alte zone ale RM. Mun. Chișinău reprezintă principalul pol de dezvoltare la nivel de țară, cu o pondere de peste 50% în activitățile economice. Totodată, mun. Chișinău concentrează circa 65% din numărul total al întreprinderilor active din Moldova, printre care și producători/importatori de ambalaje.

Tot acest ciclu este un proces complex, de aceea se propune de a aduna toți actorii-cheie participanți la acest proces, inclusiv APL-urile și asociațiile responsabile de colectare și transportare a deșeurilor, precum și societatea civilă sub o umbrelă comună.

Instituțiile de Învățământ beneficiare vor fi localizate în mun. Chișinău, unde poate fi asigurată transportarea și valorificarea deșeurilor adunate ulterior. Activitățile de informare și instruire vor avea loc preponderent în mun. Chișinău cu transmiterea online pe tot teritoriul țării