Crearea unei reţele de colectare a e-Deşeurilor prin lansarea campaniei “Oraş curat cu deşeu reciclat”

Caracteristici

Regiunea:

Chişinău

Beneficiar:

AO Asociaţia pentru Valorificarea Deşeurilor

Domeniu tematic principal:

Coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale

Perioada:

2018.05.08 - 2020.01.31

Suma grantului:

45 470 $

Statut:

Finalizat

Una din problemele cu care se confruntă Republica Moldova și care rămâne a fi nesoluționată până la moment, este gestionarea incorectă a deșeurilor, în special a celor de tipul Echipamentelor Electrice și Electronice (DEEE-uri) și a Bateriilor portabile uzate, denumite în continuare “e-Deșeuri”. Din lipsă de informare și conștientizare, o mare parte a populației continuă să depoziteze/arunce aceste deșeuri periculoase împreună cu restul deșeurilor menajere. În consecință, substanțele toxice conținute în e-Deșeuri (mercur, plumb, nichel, cadmiu, litiu) ajung în sol și ape, iar apoi prin contaminare, afectează negativ mediul ambiant. În final, au de suferit oamenii de pe urma consumului de produse poluate, afectându-și de multe ori ireversibil sănătatea, din moment ce metalele conținute în DEEE-uri și baterii provoacă alergii, sterilitate, pierderi de memorie, boli de inimă, cancer, etc..

Prin intermediul proiectului “Un oraș curat cu deșeu reciclat”, se propune să se asigure locuitorii mun. Chișinău cu o rețea de colectare a e-Deşeurilor, inclusiv asigurarea posibilității ultimului deținător al deșeurilor de a le putea preda gratuit asociației pentru a putea fi ulterior supuse reciclării, în acest mod contribuind direct la reducerea cantității de deșeuri depozitate la groapa de gunoi, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din deșeurile nevalorificate și, implicit la protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației.

Proiectul prezentat este unul durabil și cu beneficii scontate pe termen lung în plan socio-economic și de mediu. De menționat, că prin intermediul rețelei de colectare și reciclare a acestor deșeuri se va reduce contaminarea mediului cu substanțe chimice periculoase dar și riscul de expunere la diverse boli a populației în conformitate cu prevederile obiectivului 9 al Startegiei pe Țară GEF SGP (Promovarea şi susţinerea eliminării POP şi a poluanţilor chimici de interes global la nivelul comunităţii). Pe de altă parte, se vor înregistra și beneficii economice din moment ce majoritatea acestor deșeuri sunt constituite din componente ce conţin material care pot fi recuperate prin reciclare și readuse astfel în circuitul economic contribuind la creșterea economică a țării.

Proiectul “Un oraș curat cu deșeu reciclat” este elaborat de A.O. „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor” (A.O.AVD) în parteneriat cu Asociația MoldRec și va cuprinde zona mun.Chișinău. Beneficiarii proiectului vor fi instituțiile reprezentante din sectorul public și privat, inclusiv instituții de învățământ liceal și bibliotecile din zona municipiului Chișinău. Fiecare instituție în parte va face cunoștință cu Regulamentul privind derularea proiectului “Oraş curat cu deşeu reciclat” și va beneficia de un program de colectare a e-Deşeurilor la sediu, demonstrând astfel transpunerea în practică a angajamentului său față de mediul înconjurător.

Prin implementarea proiectului, se va pune la dispoziția beneficiarilor, în mod gratuit, infrastructura de colectare a e-Deşeurilor, asigurând de asemenea un serviciu regulat de colectare, inclusiv şi procesul de reciclare. Prin intermediul proiectului se planifică de a crea 80 puncte de colectare, câte unul pentru fiecare instituţie beneficiară a proiectului și de a asigura aceste puncte de colectare cu 160 tomberoane pentru depozitarea și sortarea e-Deșeurilor. Respectiv fiecare instituție beneficiară a proiectului va primi câte 2 tomberoane, unul pentru colectarea DEEE-urilor și unul pentru colectarea bateriilor portabile uzate. Din moment ce va fi creată o rețea de colectare a e-Deșeurilor, la nivelul mun.Chișinău se vor întreprinde toate măsurile necesare pentru informarea, instruirea și implicarea activă a beneficiarilor în colectarea și depozitatea e-Deșeurilor în tomberoanele oferite, evitând astfel aruncarea acestor deșeuri periculoase la rampa de gunoi sau depozitarea cu anii in spațiile din oficii, școli sau chiar în locuința personală. Un rol important al acestui proiect este și sporirea nivelului de conştientizare a populaţiei despre utilizarea corectă, depozitarea şi eliminarea substanţelor chimice şi a deşeurilor, în special a copiilor care se joacă cu bateriile portabile uzate, le pun în gură sau le desfac pentru a vedea conţinutul, punânduşi astfel în pericol sănătatea. În “Oraş curat cu deşeu reciclat”, aceşti copii vor învăţa să acţioneze corect. În acest sens, fiecare din instituțiile beneficiare a proiectului vor fi monitorizate și vor beneficia de suport informațional și logistic. Pe durata proiectului vor fi elaborate o serie de publicații axate pe analiza situației la zi în domeniu, derularea proiectului, dar și rezultatele înregistrate – asigurîndu-se astfel transparenţa implementării proiectului.

Prin intermediul acestui Proiect, se doreşte să se demonstreze că deşeurile au o valoare economică şi că ele în mod sigur şi transparent vor ajunge la reciclare.