Economii de energie și emisii de CO2 reduse în activitatea instituțiilor preșcolare în orașul Șoldănești

Caracteristici

Regiunea:

or.Șoldănești

Beneficiar:

AO Asociatia de Dezvoltare Social Economica a orașului Șoldănești

Domeniu tematic principal:

Schimbări Climatice

Perioada:

2021.03.15 - 2022.03.15

Suma grantului:

40 018 $

Statut:

În desfășurare

Preocuparea autorităților orașului Șoldănești pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în politicile de dezvoltare locală pune în evidență un grad înalt de conștientizare a problemelor de mediu actuale. În 2016 primăria Șoldănești și-a formalizat atitudinea vis-a-vis de acest subiect prin aderarea la
Convenția Primarilor și elaborarea și aprobarea unui Plan de Acțiuni privind Energia Durabilă, care urma implementat pe parcursul următorilor 4 ani. Din motivul resurselor financiare limitate, a cilului electoral dar și a orizontului de timp restrâns, doar câteva acțiuni au fost implementate, restul rămânând doar activități listate dar ne-realizate.

Cu susținerea Programului de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu, primăria își propune actualizarea PAEDC-ului, care să ofere o viziune de ansamblu a investițiilor necesare în domeniul diminuării consumului de energie la nivel local dar si a emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, primăria și-a planificat
deja realizarea de activități investiționale specifice. Un audit energetic pentru grădinița Mărțișor a fost deja elaborat fiind primul pas în procesul de identificare a măsurilor optime necesare creșterii eficienței energetice a clădirilor. Partea de investiție a proiectului dat se va realiza prin dotarea bucătăriei instituției cu un sistem performant de ventilare cu recuperarea energiei termice, lucru ce va diminua pierderile de energie ale instituției, instalarea unui sistem de producere a energie electrice din energie solară dar și prepararea apei calde menajere prin instalarea unui sistem de colectoare solare. În contextul aceluiași proiect, autoritatea publică locală a inițiat procesul de contractare a unui împrumut concesional de la Corporația de Mediu a Țărilor Nordice (NEFCO) care presupune termoizolarea cădirii, renovarea acoperișului, schimbarea tâmplăriei, renovarea sistemului intern de încălzire prin înlocuirea caloriferelor și țevilor și instalarea valvelor termostatice. În sumă de aproximativ 234,000 Euro, aceste măsuri vor fi implementate pe parcursul anului 2021, iar grădinița Mărțișor va deveni un model de clădire publică atât la nivel local cât și regional. În acest sens, autoritatea publică locală consideră amalgamarea surselor de finanțare a fi atrase în acest proiect drept posibilitate unică pentru oraș, iar suportul oferit de Programulde Granturi Mici al Fondului Global de Mediu ar aduce avantaje evidente, care vor permite atingerea mai multor obiective și anume:

  1. Crearea unui cadru local adecvat pentru efectuarea investițiilor în domeniul eficienței energetice înȘoldănești – actualizarea PAED cu transformarea lui în PAEDC;
  2. Realizarea unui proiect model de creștere a eficienței energetice din surse combinate, grant și împrumut la grădinița Mărțișor din Șoldănești;
  3. Creșterea gradului de atragere a investițiilor în oraș prin aplicarea la apelurile lansate de Comisia Europeană începând cu anul 2021 (Convenția Primarilor);
  4. Creșterea gradului de informare și de cunoștințe a publicului larg din orașul Șoldănești și din regiune în domeniul eficienței energetice și a beneficiilor aferente acesteia.