PARTENERIAT PENTRU UN MEDIU CURAT - II

Caracteristici

Regiunea:

or. Criuleni

Beneficiar:

AO Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin

Domeniu tematic principal:

Coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale

Perioada:

2021.03.15 - 2022.03.15

Suma grantului:

49 997 $

Statut:

În desfășurare

Proiectul are drept obiectiv general împuternicirea parteneriatelor locale între APL, OSC, agenți economici și cetățeni pentru asigurarea unui management eficient al deșeurilor. Această abordare este semnificativă de continuat în contextul obiectivelor globale de mediu, Strategiei de țară a GEF SGP, precum și a acțiunilor inițiate de a fortifica parteneriatele locale, de a asigura mecanisme privind managentul colectării selective a deșurilor, ce a prins contur în etapa precedentă de implementare a proiectului ”Parteneriat pentru un mediu curat”, derulat în perioada 2019-2020. Obiectivele specifice ale proiectului care vor contribui la realizarea scopului propus, se vor axa pe două dimensiuni cheie:

1) modernizarea infrastructurii și procesului de colectare selectivă a deșeurilor în or. Criuleni și satele Ohrincea și Zolonceni;

2) consolidarea parteneriatului intersectorial pentru creșterea accesului la serviciile de salubrizare și condiții de colectare selectivă a deșeurilor a unui număr mai mare de cetățeni, agenți economici în primăria Criuleni.

În acest scop, vor fi realizate activități de actualizare a locurilor de amplasare a platformelor de colectare a deșeurilor, fiind reamenajate și reconstruite 11 platforme orășenești, procurarea a 50 tomberoane pentru deșeuri menajere și deșeuri reciclabile amplasate pe platformele orășenești reamenajate, organizate vizite cu schimb de experiență. De asemenea se va extinde categoria deșeurilor supuse reciclării, fiind amenajate boxe pe teriotirul întreprinderii municipale pentru depozitarea obiectelor reciclabile de uz gospodăresc (cum ar fi mobila veche, echipamente electronice și electrocasnice). În scopul bunei implementări a proiectului și consolidării coaliției locale de parteneri și cetățeni responsabili va fi constituit grupul de coordonare locală a proiectului, care va activa și monitoriza rezultatele pe tot parcursul proiectului.
În paralel, grupul de coordonare și echipa de implementare a proiectului va acorda suport pentru asigurarea accesului la servicii de salubrizare în s. Ohrincea și elaborarea documentelor de politică locală care vor asigura durabilitate rezultatelor obținute. Relevant pentru asigurarea impactului și abordării complexe a problemei ce se vrea soluționată prin acest proiect va fi realizarea unei campanii ample de advocacy, axată pe educarea cetățenilor și schimbarea de
atitudini.