Utilizarea instalațiilor eoliene de capacitate mică în instituțiile sociale pentru implementarea schemei de sprijin "Contorizarea Neta" si elaborarea unui model de replicare în zonele rurale

Caracteristici

Regiunea:

comuna Tohatin, mun.Chișinău

Beneficiar:

AO Educație pentru Dezvoltare

Domeniu tematic principal:

Schimbări Climatice

Perioada:

2021.02.08 - 2022.02.07

Suma grantului:

49854 $

Statut:

În desfășurare

Obiectivul General al proiectului este Introducerea unor noi tehnologii de generare a electricității din surse regenerabile ceea ce va duce la reducerea cheltuielilor pentru electricitate, la un consum mai eficient a energiei și va genera beneficii socio-economice în instituțiile de învățământ.
Proiectul dat vine sa soluționeze problema consumului majorat de energie electrica în instituțiile sociale, în special în cele de învățământ în contextul dependentei de import a resurselor energetice a țării.
Proiectul prevede montarea, punerea in funcțiune si darea in exploatare pentru funcționare a unei instalații eoliene compuse din 1 turbina de capacitate mică pe axă verticală cu capacitatea totala instalată de 3 kW la Gimnaziului 74 din Comuna Tohatin.
În procesul de elaborare a documentației tehnice a proiectului au fost implicate echipele din partea Asociației Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED), Gimnaziului 74 din comuna Tohatin, Consiliului Primăriei comunei Tohatin.
Proiectul dat vine ca o sincronizare a activităților de modernizare a sistemului de iluminat în Gimnaziul 74 planificate pentru perioada 2020 - 2021 și continuare a activităților de implementarea a masurilor de eficiența energetica realizate în perioada 2018 - 2020. Eficiența energetica deja implementata va da o valoare adăugată rezultatelor proiectului de montare a instalațiilor eoliene.
Obiectivele si activitățile proiectului sunt in strânsă corelație atât cu ariile focale generale și/sau specifice identificate în Strategia de Țară a GEF SGP cit si Planurile si Strategiile Naționale a Republicii Moldova in domeniul energiei regenerabile si de mediu.