Contribuția beneficiarilor la elaborarea Strategiei programului de țară al PGM EO7 în Republica Moldova

Характеристики

Регион:

Chisinau, întreg teritoriul Republicii Moldova

Получатель:

AO Asociatia de Dezvoltare a Turismului în Moldova

Основная область:

Развитие потенциала

Период:

2019.11.05 - 2020.02.29

Сумма гранта:

23 385 $

Статус:

Законченный

     Echipa de experți cooptați de ADTM intenționează să elaboreze Strategia Programului de Țară pentru EO7 al Programului de granturi mici din GEF, care își propune drept scop să promoveze și să susțină inițiativele inovative, inclusive și scalabile, precum și să încurajeze parteneriate cu implicarea multiplilor actori la nivel local pentru a aborda problemele globale de mediu în peisajele terestre/marine prioritare. PGM este un program corporativ GEF, implementat de UNDP și executat de UNOPS. PGM Moldova a început finanțarea proiectelor în 2013. De atunci, a reușit să finanțeze și să ofere sprijin tehnic pentru mai mult de 38 proiecte de finanțare. La această etapă operațională Programul de granturi mici GEF solicită asistență pentru a dezvolta o nouă strategie de program de țară, în consultare cu toate părțile interesate relevante pentru Moldova. Solicitantul propune să elaboreze această strategie într-o strânsă cooperare cu diverși actori relevanți la nivel național și local. Printr-un proces de consultare cu diverse părți interesate va fi selectată o regiune/areal tematic în care programul de subvenții PGM GEF pus în aplicare va avea impactul vizibil și unde este necesar să se rezolve problemele specifice enumerate ca inițiative strategice PGM EO7. Proiectul va dura 4 luni și va avea ca rezultat o strategie de țară elaborată pentru EO7 a GEF PGM și consultată cu toate părțile interesate relevante la nivel național și local.

     Scopul proiectului: Elaborarea Strategiei programului de țară al PGM EO7  care țintește “să promoveze și să susțină inițiativele inovative, inclusive și scalabile, precum și să încurajeze parteneriate cu implicarea multiplilor actori la nivel local pentru a aborda problemele globale de mediu în peisajele terestre/marine prioritare.”

     Obiectivele proiectului:

OS1: Atingerea pasului 1 -  Consultarea și exercițiul de delimitarea domeniului de cuprindere pentru Strategia programului de țară în EO7

OS2: Atingerea pasului 2 - Evaluarea situației inițiale privind peisajul terestru selectat

OS3: Atingerea pasului 3 - Finalizarea Strategiei programului de țară

Totodată va fi atins și obiective transversale: Cooperarea cu alte proiecte, stimularea acţiunilor comune, transferul de experienţă între  proiecte

Grupurile ţintă: CNC, TAG, parteneri relevanți din Guvern, ONG, PNUD, agențiile partenere, APL, antreprenori, comunități

     Aria/zona de implementare a proiectului:

  • Teritoriul Republicii Moldova
  • Localităţi cu peisaje reprezentative.